Trang chủ

20. Văn phòng HĐND-UBND

Văn phòng

 Tuần  Ngày bắt đầuNgày kết thúc
 Lịch công tác [Tải xuống] 17/12/201823/12/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 10/12/201816/12/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 03/12/201808/12/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/11/201801/12/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 19/11/201824/11/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 12-11-201820-11-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 05-11-201811-11-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 22-10-201828-10-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 15-10-201821-10-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 08-10-201815-10-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 01-10-201807-10-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 24-9-201830-9-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 17-9-201823-9-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 10-9-201816-9-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02-9-201806-9-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 27-8-201831-8-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 20-8-201826-8-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 13-8-201819-8-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 06-8-201812-8-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 30-7-201805-8-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 23-7-201829-7-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 16-7-201822-7-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 09-7-201815-7-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02-7-201808-7-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 25-6-201801-7-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 18-6-201824-6-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 11-6-201817-6-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 04-6-201810-6-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 28-5-201803-6-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 21-5-201827-5-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 14-5-201820-5-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 07-5-201813-5-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 30-4-201806-5-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 23-4-201828-4-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 16-4-201822-4-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 09-4-201815-4-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02-4-201808-4-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 26-3-201801-4-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 19-3-201825-3-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 12-3-201818-3-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 05-3-201811-3-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 26-02-201804-3-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 19-02-201823-02-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 12-02-201818-02-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 05-02-201811-02-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 29-01-201804-02-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 22-01-201828-01-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 15-01-201821-01-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 08-01-201814-01-2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 01-01-201807-01-2018