Trang chủ

15. Trung Tâm GDNN-GDTX

Lịch công tác trung tâm dạy nghề

Tuần Ngày bắt đầuNgày kết thú
 Lịch công tác [Tải xuống]17/12/201823/12/2018
 Lịch công tác [Tải xuống]10/12/201816/12/2018
 Lịch công tác [Tải xuống]03/12/201809/12/2018
 Lịch công tác [Tải xuống]26/11/201802/12/2018
 Lịch công tác [Tải xuống]19/11/201825/11/2018
 Lịch công tác [Tải xuống]12/11/201818/11/2018
 Lịch công tác [Tải xuống]05/11/201811/11/2018
 Lịch công tác [Tải xuống]29/10/201804/11/2018
 Lịch công tác [Tải xuống]22/08/201828/08/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 08/10/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 24/09/201830/09/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 17/09/201823/09/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 10/09/201816/09/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 03/09/201809/09/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 27/08/201802/09/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 20/08/201826/08/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 13/08/201819/08/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 06/08/201812/08/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 30/07/201805/08/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 23/07/201829/07/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 16/07/201822/07/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 09/07/201815/07/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/07/201808/07/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 25/06/201801/07/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 18/06/201824/06/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 11/06/201817/06/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 04/06/201810/06/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 28/05/201803/06/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 21/05/201827/05/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 07/05/201813/05/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/05/201806/05/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 23/04/201801/05/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 16/04/201822/04/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 09/04/201815/04/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/04/201808/04/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/03/201801/04/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 19/02/201825/03/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/03/201818/03/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/03/201811/03/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/02/201804/03/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/02/201825/02/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/02/201811/02/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 29/01/201804/02/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 22/01/201828/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 15/01/201821/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 08/01/201814/01/2018