Trang chủ

7. Phòng VHTT

Lịch công tác Phòng văn hóa thông tin

Lịch công tácNgày bắt đầuNgày kết thúc
Tuần 5117/12/201821/12/2018
Tuần 5010/12/201814/12/2018
Tuần 4903/12/201807/12/2018
Tuần 4826/11/201830/11/2018
Tuần 4719/11/201823/11/2018
Tuần 4612/11/201816/11/2018
Tuần 4505/11/201809/11/2018
Tuần 4429/10/201802/11/2018
Tuần 4322/10/201826/10/2018
Tuần 4322/10/201826/10/2018 /documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+43.xls/35900e6f-4755-42be-bd4c-2fa5e0360232   
Tuần 4215/10/201819/10/2018   /documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+42.xls/d59838c8-354b-4909-a0d9-aa9a23ae5a32
Tuần 4108/10/201812/10/2018   /documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+41%28+1%29.xls/19feaafc-720d-42a5-893f-ac0110ad7a60
Tuần 4001/10/201805/10/2018  /documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+40.xls/e6ed6174-2fc5-4f59-ae35-fc3770f8baaa
Tuần 3924/9/201828/8/2018 /documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+39.xls/6d844a35-c3df-4cc7-918d-5bf80c20e4a1
Tuần 3817/9/201821/9/2018  /documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+38.xls/97ca5490-d1ec-4c52-90e1-933bb0c19430
Tuần 3710/9/201816/9/2018 /documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+37.xls/e7efb189-6559-43f1-ab8c-cec024db216e
Tuần 3603/9/201807/9/2018 /documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+36.xls/fd196110-fdd2-4a03-8996-fe5fd2721b3f
Tuần 3527/8/201831/8/2018 /documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+35.xls/594029bf-9dd2-4950-b3d8-a46ed960c110
Tuần 3420/8/201824/8/2018/documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+34.xls/55e9f272-7761-4b09-9592-918d8e719c8f
Tuần 3313/8/201817/8/2018/documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+33.xls/55815e60-2b2a-486a-ad07-2eb8d4ecd56b
Tuần 3206/8/201810/8/2018/documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+32.xls/2af5cbf3-9ae3-4e42-86b6-9e2628a826f8
Tuần 3130/7/201804/8/2018/documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+31.xls/bb3286be-5b62-43ba-a6fa-47fedc0481ef
Tuần 3023/7/201827/7/2018/documents/291387/0/Tu%E1%BA%A7n+30+%281%29.xls/0fb3c0e0-7292-41b4-a3d1-553e451ff6e6
Tuần 2916/7/201820/7/2018/documents/893806/0/Tu%E1%BA%A7n+29+%281%29.xls/cd73f359-57b4-437c-b867-60375550f5c7
Tuần 2809/7/201813/7/2018/documents/893806/0/tuan+28.xls/5a9d6b45-053d-4313-8b4a-14f487f01ec0
Tuần 2702/7/201806/7/2018/documents/893806/0/tuan+27+%281%29.xls/460ecef3-7ae0-4cfd-bd5a-b168df328d83
Tuần 2625/6/201629/6/2018/documents/893806/0/tuan+26.xls/e089b943-1876-41d7-ab58-9a2e55170f60