Trang chủ

11. Phòng Kinh tế

Lịch công tác phòng kinh tế

 Tuần    Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
 Lịch công tác (Tải xuống) 13/8/201819/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 06/8/201812/8/2018
 Lichjc ông tác (Tải xuống) 30/7/201805/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 23/7/201829/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 16/7/201822/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 09/7/201815/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 02/7/201808/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 25/6/201801/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 18/6/201824/6/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 11/6/201817/6/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 04/6/201810/6/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 28/5/201803/6/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 21/5/201827/5/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 14/5/201820/5/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 07/05/201812/05/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 30/4/201805/05/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 23/04/201818/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 16/04/201821/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 09/04/201814/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 02/04/201804/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 26/03/201830/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 19/03/201824/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 12/03/201817/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 05/03/201809/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 26/02/201802/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 21/02/201823/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 12/02/201816/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 05/02/201809/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 29/01/201802/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 22/01/201826/01/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 15/01/201820/01/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 08/07/201813/01/2018
 
Lịch công tác    (Tải xuống)
 2/01/20187/01/2018
 Lịch công tác    (Tải xuống) 25/12/201730/12/2017
 Lịch công tác  (Tải xuống) 18/12/201722/12/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 11/12/201717/12/2017
 
Lịch công tác  ( Tải xuống)
 04/12/201710/12/2017
 Lịch công tác ( Tải xuống) 27/11/201703/12/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 20/11/201726/11/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 13/11/201719/11/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 6/11/201712/11/2017
 Lịch công tác tuần (Tải xuống) 30/10/20175/11/2017
 Lịch công tác(Tải  xuống) 23/10/201729/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 16-10-201722-10-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 09-10-201713-10-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 02-10-201706-10-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 18-09-201723-09-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 11-09-201716-09-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 14-08-201720-08-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 07-08-201713-08/2017
 Lịch công tác[Tải xuống] 31-07-201706-08-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 24/047/201730/07/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 17/07/201722/07/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 10/07/201717/07/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 03/7/201709/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 21/06/201701/07/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 19-06-201725-06-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 12-06-201718-06-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 05-06-201711-06-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 29-05-201704-06-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 22-05-201728-05-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 15-05-201722-05-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 08-05-201714-05-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 01-05-2017-07-05-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 24-04-201728-04-2017
 

Lịch công tác [Tải xuống]

 17-04-201723-04-2017
 

Lịch công tác[Tải xuống]

 10-04-201716-04-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 03-04-201709-04-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 27-03-201702-04-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 20-03-201726-03-2017
 LỊch công tác [Tải xuống] 03-03-201719-03-2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 06-03-201712-03-2017
 Lịch côgn tác [Tải xuống] 20-02-201726-02-2017
 Lịch công tác [Tải xuống]  06-02-201710-02-2017
 LỊch công tác [Tải xuống] 23-01-201725-01-2017
 Lịch công tác[Tải xuống] 09-01/201615/01/2017
 Lịch công tác[Tải xuống] 02-01-201708-01/2017
 Lịch công tác[Tải xuống] 19-12-201624-12-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 12-12-201619-12-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 04-12-201609-12-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 27-11/201604-12-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 21-11-201626-11-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 14-11-201620-11-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 07-11-2016   14-11-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 31-10-201606-11-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 24-10-201630-10-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 10-10-201616-10-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 03-10-201609-10-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 26-9-201602-10-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 19-9-201629-9-2016
  
Lịch công tác [Tải xuống]
 12-09-201618-09-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 05-09-201611-09-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 29-08-201603-09-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 22-08-201627-08-2016
  
Lịch công tác [ Tải xuống]
 08-8-201621-8-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống] 01-08-201607-08-2016
  Lịch công tác [Tải xu ống]  25-07-2016 29-07-2016
  Lịch công tác  [Tải xuống]  18-07-2016 23-07-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  11-07-2016 16-07-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  04-07-2016 10-07-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  27-06-2016 03-07-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  20-06-2016 25-06-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  13-06-2016 16-06-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  06-06-2016 12-06-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  30 -05 -2016 04-06-2016
  Lịch công tác[Tải xuống]  23-05-2016 29-05-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  16-05-2016 22-05-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  09-5-2016 14-5-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  03-5-2016 07-5-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  25-4-2016 30-4-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  18-4-2016 23-4-2016
  Lịch công tác [Tải xuống]  04-4-2016 10-4-2016
Lịch công tác [ Tải xuống]
Lịch công tác [Tải xuống]
Lịch công tác ( Tải xuống)
Lịch công tác    (Tải xuống)
Lịch công tác [Tải xuống]
Lịch công tác
Lịch công tác 
Lịch công tác
Lịch công tác