Trang chủ

11. Phòng Kinh tế

Lịch công tác phòng kinh tế

 Tuần    Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
 Lịch công tác (Tải xuống) 17/12/201823/12/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 10/12/201816/12/2018
 Lịch công tác (tải xuống) 03/12/201809/12/2018
 Lịch công tác (tải xuống) 26/11/201802/12/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 19/11/201825/11/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 12/11/201818/11/2018
 Lịch công tác (tải xuống) 05/11/201811/11/2018
 Lịch công tác (tải xuống) 29/10/201804/11/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 22/10/201828/10/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 15/10/201821/10/2018
 Lịch công tác (tải xuống) 08/10/201814/10/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 01/10/201807/10/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 14/9/201830/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 17/9/201823/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 10/9/201816/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 03/9/201809/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 27/8/201802/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 20/8/201826/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 13/8/201819/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 06/8/201812/8/2018
 Lichjc ông tác (Tải xuống) 30/7/201805/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 23/7/201829/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 16/7/201822/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 09/7/201815/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 02/7/201808/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 25/6/201801/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 18/6/201824/6/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 11/6/201817/6/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 04/6/201810/6/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 28/5/201803/6/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 21/5/201827/5/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 14/5/201820/5/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 07/05/201812/05/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 30/4/201805/05/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 23/04/201818/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 16/04/201821/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 09/04/201814/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 02/04/201804/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 26/03/201830/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 19/03/201824/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 12/03/201817/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 05/03/201809/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 26/02/201802/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 21/02/201823/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 12/02/201816/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 05/02/201809/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 29/01/201802/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 22/01/201826/01/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 15/01/201820/01/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 08/07/201813/01/2018
 
Lịch công tác    (Tải xuống)
 2/01/20187/01/2018