Trang chủ

6. Xã Dương Xá

 

Tuần

  Ngày bắt đầuNgày kết thúc
 Lịch công tác tuần 50 năm 2021   [ tải xuống] 6/12/202112/12/2021
 Lịch công tác tuần 49 năm 2021   [ tải xuống] 29/11/20215/12/2021
 Lịch công tác tuần 48 năm 2021    [ tải xuống] 22/11/202128/11/2021
 Lịch công tác tuần 47 năm 2021     [ tải xuống] 15/11/202121/11/2021
 Lịch công tác tuần 46 năm 2021    [ tải xuống] 8/11/202114/11/2021
 Lịch công tác tuần 45 năm 2021    [ tải xuống] 01/11/20217/11/2021
 Lịch công tác tuần 44 năm 2021    [ tải xuống] 25/10/202131/10/2021
 Lịch công tác tuần 43 năm 2021   [ tải xuống] 18/10/202124/10/2021
  
Lịch công tác tuần 42 năm 2021   [ tải xuống]
Lịch công tác tuần 41 năm 2021  [ tải xuống]
Lịch công tác tuần 40 năm 2021 [ tải xuống]
 

11/10/2021

4/10/2021

27/9/2021

17/10/2021

10/10/2021

3/10/2021

 Lịch công tác tuần 39 năm 2021   [ tải xuống] 20/9/202126/9/2021
 Lịch công tác tuần 38 năm 2021    [ tải xuống] 13/9/202118/9/2021
 Lịch công tác tuần 37 năm 2021   [ tải xuống] 06/9/202113/9/2021
 Lịch công tác tuần 36 năm 2021   [ tải xuống] 30/8/202105/9/2021
 Lịch công tác tuần 35 năm 2021  [ tải xuống] 23/8/202129/8/2021
 Lịch công tác tuần 34 năm 2021  [ tải xuống] 16/8/202122/8/2021
 Lịch công tác tuần 33 năm 2021  [ tải xuống] 09/8/202115/8/2021
 Lịch công tác tuần 32 năm 2021  [ tải xuống] 02/8/202108/8/2021
 Lịch công tác tuần 31 năm 2021  [ tải xuống] 26/7/202101/8/2021
 Lịch công tác tuần 30 năm 2021  [ tải xuống] 19/7/202125/7/2021
 Lịch công tác tuần 29 năm 2021  [ tải xuống] 12/7/202118/7/2021
 Lịch công tác tuần 28 năm 2021  [ tải xuống] 05/7/202111/7/2021
 Lịch công tác tuần 27 năm 2021  [ tải xuống] 28/6/202104/7/2021
 Lịch công tác tuần 26 năm 2021  [ tải xuống] 21/6/202127/6/2021
 Lịch công tác tuần 25năm 2021  [ tải xuống] 14/06/202120/06/2021
 Lịch công tác tuần 24 năm 2021 [ tải xuống] 07/06/202113/06/2021
 Lịch công tác tuần 23 năm 2021 [ tải xuống] 31/05/202106/06/2021
 Lịch công tác tuần 22 năm 2021   [ tải xuống] 24/5/202130/5/2021
 Lịch công tác tuần 21 năm 2021   [ tải xuống] 17/5/202123/5/2021
 Lịch công tác tuần 20năm 2021   [ tải xuống] 10/05/202116/05/2021
 Lịch công tác tuần 19 năm 2021   [ tải xuống] 03/05/202109/05/2021
 Lịch công tác tuần 18 năm 2021   [ tải xuống] 26/04/202102/05/2021
 Lịch công tác tuần 17 năm 2021   [ tải xuống] 19/04/202125/04/2021
 Lịch công tác tuần 16 năm 2021   [ tải xuống] 12/04/202118/04/2021
 Lịch công tác tuần 15 năm 2021   [ tải xuống] 05/04/202111/04/2021
 Lịch công tác tuần 14 năm 2021  [ tải xuống] 29/03/202104/04/2021
 Lịch công tác tuần 13 năm 2021   [ tải xuống] 22/03/202128/03/2021
 Lịch công tác tuần 12 năm 2021   [ tải xuống] 15/03/202121/03/2021
 Lịch công tác tuần 11 năm 2021   [ tải xuống] 08/03/202114/03/2021
 Lịch công tác tuần 10 năm 2021   [ tải xuống] 01/03/202107/03/2021
 Lịch công tác tuần 09 năm 2021   [ tải xuống] 22/02/202128/02/2021
 Lịch công tác tuần 08 năm 2021  [ tải xuống] 15/02/202121/02/2021
 Lịch công tác tuần 07 năm 2021   [ tải xuống] 08/02/202114/02/2021
 Lịch công tác tuần 06 năm 2021 [ tải xuống] 01/02/202106/02/2021
 Lịch công tác tuần 05 năm 2021   [ tải xuống] 25/01/202130/01/2021
 Lịch công tác tuần 04 năm 2021   [ tải xuống] 18/01/202123/01/2021
 Lịch công tác tuần 02 năm 2021   [ tải xuống] 11/01/202117/01/2021
 Lịch công tác tuần 01 năm 2021   [ tải xuống] 04/01/202109/01/2021
 Lịch công tác tuần 53 năm 2020   [ tải xuống] 28/12/202002/01/2021
 Lịch công tác tuần 52 năm 2020   [ tải xuống] 21/12/202026/12/2020
 Lịch công tác tuần 51 năm 2020  [ tải xuống] 14/12/202019/12/2020
 Lịch công tác tuần 50 năm 2020 [ tải xuống] 07/12/202012/12/2020
 Lịch công tác tuần 49 năm 2020 [ tải xuống] 30/11/202005/12/2020
 Lịch công tác tuần 48 năm 2020    [ tải xuống] 23/11/202028/11/2020
 Lịch công tác tuần 47 năm 2020   [ tải xuống] 16/11/202021/11/2020
 Lịch công tác tuần 46 năm 2020     [ tải xuống] 09/11/202014/11/2020
 Lịch công tác tuần 45 năm 2020   [ tải xuống] 02/11/202007/11/2020
 Lịch công tác tuần 44 năm 2020   [ tải xuống] 26/10/202031/10/2020
 Lịch công tác tuần 43 năm 2020  [ tải xuống] 
19/10/2020 
25/10/2020
 Lịch công tác tuần 42 năm 2020  [ tải xuống] 12/10/202017/10/2020
 Lịch công tác tuần 41 năm 2020  [ tải xuống] 05/10/202010/10/2020
 Lịch công tác tuần 40 năm 2020  [ tải xuống] 28/9/20204/10/2020
 Lịch công tác tuần 39 năm 2020 [ tải xuống] 21/9/2020 26/9/2020
 Lịch công tác tuần 38 năm 2020 [ tải xuống] 14/9/202020/9/2020
 LỊch công tác tuần 37 nam 2020 [tải xuống] 7/9/202013/9/2020
 Lịch công tác tuần 36 năm 2020 [tải xuống] 31/8/20206/9/2020
 Lịch công tác tuần 35 năm 2020 [tải xuống] 24/8/202030/8/2020
 Lịch công tác tuần  34 năm 2020 [tải xuống] 17/8/202023/8/2020
 Lịch công tác tuần 32 năm 2020 [ tải xuống] 8/10/202015/10/2020
 Lịch công tác tuần 31 năm 2020 [tải xuống] 27/7/202002/8/2020
 Lịch công tác tuần 30 năm 2020 [tải xuống] 20/7/202026/7/2020
 Lịch công tác tuần 29 năm 2020 [tải xuống] 13/7/202019/7/2020
 Lịch công tác tuần 28 năm 2020 [tải xuống] 06/7/202012/7/2020
 Lịch công tác tuần 27 năm 2020 [ tải xuống] 29/6/20204/7/2020
 Lịch công tác tuần 26 năm 2020 [ tải xuống] 22/6/202028/6/2020
 Lịch công tác tuần 25 năm 2020 [tải xuống] 15/6/202021/6/2020
 LỊch công tác tuần 24 năm 2020 {tải xuống] 8/6/202014/6/2020
 Lịch công tác tuần 23 năm 2020 [tải xuống] 01/6/20207/6/2020
 Lịch công tác tuần 22 năm 2020 [tải xuống] 25/5/202031/5/2020
 Lịch công tác tuần 21 năm 2020 [ tải xuống] 18/5/202023/5/2020
 Lịch công tác tuần 20 năm 2020 [ tải xuống] 11/5/202017/5/2020
 Lịch công tác tuần 19 năm 2020 [tải xuống] 4/5/202010/5/2020
 LỊch công tác tuần 18 năm 2020 [tải xuống] 27/4/20204/5/2020
 Lịch công tác tuần 17 năm 2020 [tải xuống] 20/4/202026/4/2020
 Lịch công tác tuần 15 năm 2020 [ tải xuống] 6/4/202015/4/2020
 Lịch công tác tuần 14 năm 2020 [ tải xuống] 30/3/20205/4/2020
 Lịch công tác tuần 13 năm 2020 [ tải xuống] 233/3/202030/3/2020
 Lịch công tác tuần 12 năm 2020 [tải xuống] 16/3/202022/3/2020
 Lịch công tác tuần 20 năm 2020 [tải xuống] 09/3/202015/3/2020
 Lịch công tác tuần 10 năm 2020 [tải xuống] 02/3/202008/3/2020
 Lịch công tác tuần 9 năm 2020 [tải xuống) 23/02/202001/3/2020
 Lịch công tác tuần 8 năm 2020 [tải xuống] 17/02/201923/02/2019
 Lịch công tác tuần 7 năm 2020 [ tải xuống] 10/02/202016/02/2020
 Lịch công tác tuần 6 năm 2020 [tải xuống] 03/2/202009/02/2020
 Lịch trực tết Nguyên đán năm 2020 [ tải xuống] 23/01/202029/01/2020
 Lịch công tác  tuần 4 năm 2020 [tải xuống]  20/01/202027/01/2020
 Lịch công tác tuần 3 năm 2020 [tải xuống] 13/01/202019/01/2020
 Lịch công tác tuần 02 năm 2020 [tải xuống] 6/1/202012/11/2020
17/10/2020
Lịch công tác tuần 47 năm 2020    [ tải xuống]
Lịch công tác tuần 13 năm 2021       [ tải xuống]
Lịch công tác tuần 39 năm 2021