Trang chủ

6. Xã Dương Xá

 

Tuần

  Ngày bắt đầuNgày kết thúc
 Lịch công tác tuần 38 năm 2022        [ tải xuống] 19/9/202225/9/2022
 Lịch công tác tuần 37 năm 2022        [ tải xuống] 12/9/202218/9/2022
 Lịch công tác tuần 36 năm 2022    [ tải xuống] 05/9/202211/9/2022
 Lịch công tác tuần 35 năm 2022    [ tải xuống] 29/8/202204/8/2022
 Lịch công tác tuần 34 năm 2022    [ tải xuống] 22/8/202228/8/2022
 Lịch công tác tuần 33 năm 2022  [ tải xuống] 15/08/202221/08/2022
 Lịch công tác tuần 32 năm 2022  [ tải xuống] 08/08/202214/08/2022
 Lịch công tác tuần 31 năm 2022  [ tải xuống] 01/08/202207/08/2022
 Lịch công tác tuần 30 năm 2022   [ tải xuống] 25/07/202231/07/2022
 Lịch công tác tuần 29 năm 2022  [ tải xuống] 18/07/202224/07/2022
 Lịch công tác tuần 28 năm 2022  [ tải xuống] 11/07/202217/07/2022
 Lịch công tác tuần 27 năm 2022  [ tải xuống] 04/07/202210/07/2022
 Lịch công tác tuần 26 năm 2022  [ tải xuống] 27/6/202203/07/2022
 Lịch công tác tuần 25 năm 2022  [ tải xuống] 20/06/202226/06/2022
 Lịch công tác tuần 24 năm 2022  [ tải xuống] 13/06/202219/06/2022
 Lịch công tác tuần 23 năm 2022  [ tải xuống] 06/05/202212/06/2022
 Lịch công tác tuần 22 năm 2022  [ tải xuống] 30/5/202205/06/2022
 Lịch công tác tuần 21 năm 2022  [ tải xuống] 23/5/202229/05/2022
 Lịch công tác tuần 20 năm 2022   [ tải xuống] 16/5/202222/05/2022
 Lịch công tác tuần 19 năm 2022    [ tải xuống] 09/5/202215/5/2022
 Lịch công tác tuần 18 năm 2022    [ tải xuống] 02/5/202208/5/2022
 Lịch công tác tuần 17 năm 2022   [ tải xuống] 25/4/202201/5/2022
 Lịch công tác tuần 16 năm 2022   [ tải xuống] 18/4/2022 24/4/2022
 Lịch công tác tuần 15 năm 2022   [ tải xuống] 11/04/202217/04/2022
 Lịch công tác tuần 14 năm 2022   [ tải xuống] 04/04/202210/04/2022
 Lịch công tác tuần 13 năm 2022  [ tải xuống] 28/3/202203/04/2022
 Lịch công tác tuần 12 năm 2022  [ tải xuống] 21/03/202227/03/2022
 Lịch công tác tuần 11 năm 2022  [ tải xuống] 14/03/202220/03/2022
 Lịch công tác tuần 10 năm 2022  [ tải xuống] 07/3/202213/03/2022
 Lịch công tác tuần 09 năm 2022 [ tải xuống] 28/02/202206/03/2022
 Lịch công tác tuần 08 năm 2022  [ tải xuống] 21/02/202227/02/2022
 Lịch công tác tuần 07 năm 2022  [ tải xuống] 14/02/202220/02/2022
 Lịch công tác tuần 06 năm 2022 [ tải xuống] 07/02/202213/02/2022
 Lịch công tác tuần 05 năm 2022  [ tải xuống] 31/01/202206/02/2022
 Lịch công tác tuần 04 năm 2022  [ tải xuống] 24/01/202230/01/2022
 Lịch công tác tuần 03 năm 2022  [ tải xuống] 17/01/202223/01/2022
 Lịch công tác tuần 02 năm 2022  [ tải xuống] 10/01/202216/01/2022
 Lịch công tác tuần 01 năm 2022  [ tải xuống] 03/01/202209/01/2022
 Lịch công tác tuần 53 năm 2021  [ tải xuống] 27/12/202102/01/2022
 Lịch công tác tuần 52 năm 2021  [ tải xuống] 20/12/2021 26/12/2021
 Lịch công tác tuần 51 năm 2021  [ tải xuống] 13/12/202119/12/2021
 Lịch công tác tuần 50 năm 2021   [ tải xuống] 6/12/202112/12/2021
 Lịch công tác tuần 49 năm 2021   [ tải xuống] 29/11/20215/12/2021
 Lịch công tác tuần 48 năm 2021    [ tải xuống] 22/11/202128/11/2021
 Lịch công tác tuần 47 năm 2021     [ tải xuống] 15/11/202121/11/2021
 Lịch công tác tuần 46 năm 2021    [ tải xuống] 8/11/202114/11/2021
 Lịch công tác tuần 45 năm 2021    [ tải xuống] 01/11/20217/11/2021
 Lịch công tác tuần 44 năm 2021    [ tải xuống] 25/10/202131/10/2021
 Lịch công tác tuần 43 năm 2021   [ tải xuống] 18/10/202124/10/2021
  
Lịch công tác tuần 42 năm 2021   [ tải xuống]
Lịch công tác tuần 41 năm 2021  [ tải xuống]
Lịch công tác tuần 40 năm 2021 [ tải xuống]
 

11/10/2021

4/10/2021

27/9/2021

17/10/2021

10/10/2021

3/10/2021

 Lịch công tác tuần 39 năm 2021   [ tải xuống] 20/9/202126/9/2021
 Lịch công tác tuần 38 năm 2021    [ tải xuống] 13/9/202118/9/2021
 Lịch công tác tuần 37 năm 2021   [ tải xuống] 06/9/202113/9/2021
 Lịch công tác tuần 36 năm 2021   [ tải xuống] 30/8/202105/9/2021
 Lịch công tác tuần 35 năm 2021  [ tải xuống] 23/8/202129/8/2021
 Lịch công tác tuần 34 năm 2021  [ tải xuống] 16/8/202122/8/2021
 Lịch công tác tuần 33 năm 2021  [ tải xuống] 09/8/202115/8/2021
 Lịch công tác tuần 32 năm 2021  [ tải xuống] 02/8/202108/8/2021
 Lịch công tác tuần 31 năm 2021  [ tải xuống] 26/7/202101/8/2021
 Lịch công tác tuần 30 năm 2021  [ tải xuống] 19/7/202125/7/2021
 Lịch công tác tuần 29 năm 2021  [ tải xuống] 12/7/202118/7/2021
 Lịch công tác tuần 28 năm 2021  [ tải xuống] 05/7/202111/7/2021
 Lịch công tác tuần 27 năm 2021  [ tải xuống] 28/6/202104/7/2021
 Lịch công tác tuần 26 năm 2021  [ tải xuống] 21/6/202127/6/2021
 Lịch công tác tuần 25năm 2021  [ tải xuống] 14/06/202120/06/2021
 Lịch công tác tuần 24 năm 2021 [ tải xuống] 07/06/202113/06/2021
 Lịch công tác tuần 23 năm 2021 [ tải xuống] 31/05/202106/06/2021
 Lịch công tác tuần 22 năm 2021   [ tải xuống] 24/5/202130/5/2021
 Lịch công tác tuần 21 năm 2021   [ tải xuống] 17/5/202123/5/2021
 Lịch công tác tuần 20năm 2021   [ tải xuống] 10/05/202116/05/2021
 Lịch công tác tuần 19 năm 2021   [ tải xuống] 03/05/202109/05/2021
 Lịch công tác tuần 18 năm 2021   [ tải xuống] 26/04/202102/05/2021
 Lịch công tác tuần 17 năm 2021   [ tải xuống] 19/04/202125/04/2021
 Lịch công tác tuần 16 năm 2021   [ tải xuống] 12/04/202118/04/2021
 Lịch công tác tuần 15 năm 2021   [ tải xuống] 05/04/202111/04/2021
 Lịch công tác tuần 14 năm 2021  [ tải xuống] 29/03/202104/04/2021
 Lịch công tác tuần 13 năm 2021   [ tải xuống] 22/03/202128/03/2021
 Lịch công tác tuần 12 năm 2021   [ tải xuống] 15/03/202121/03/2021
 Lịch công tác tuần 11 năm 2021   [ tải xuống] 08/03/202114/03/2021
 Lịch công tác tuần 10 năm 2021   [ tải xuống] 01/03/202107/03/2021
 Lịch công tác tuần 09 năm 2021   [ tải xuống] 22/02/202128/02/2021
 Lịch công tác tuần 08 năm 2021  [ tải xuống] 15/02/202121/02/2021
 Lịch công tác tuần 07 năm 2021   [ tải xuống] 08/02/202114/02/2021
 Lịch công tác tuần 06 năm 2021 [ tải xuống] 01/02/202106/02/2021
 Lịch công tác tuần 05 năm 2021   [ tải xuống] 25/01/202130/01/2021
 Lịch công tác tuần 04 năm 2021   [ tải xuống] 18/01/202123/01/2021
 Lịch công tác tuần 02 năm 2021   [ tải xuống] 11/01/202117/01/2021
 Lịch công tác tuần 01 năm 2021   [ tải xuống] 04/01/202109/01/2021
 Lịch công tác tuần 53 năm 2020   [ tải xuống] 28/12/202002/01/2021