Trang chủ

6. Xã Dương Xá

 

Tuần

  Ngày bắt đầuNgày kết thúc
 Lịch công tác tuần 12 năm 2024  [ tải xuống] 18/03/202424/03/2024
 Lịch công tác tuần 11 năm 2024  [ tải xuống] 11/03/202417/03/2024
 Lịch công tác tuần 10 năm 2024  [ tải xuống]   04/03/202410/03/2024
 Lịch công tác tuần 09 năm 2024  [ tải xuống] 26/02/202403/03/2024
 Lịch công tác tuần 08 năm 2024  [ tải xuống] 15/02/202425/02/2024
 Lịch công tác tuần 07 năm 2024  [ tải xuống] 12/02/202418/02/2024
 Lịch công tác tuần 06 năm 2024  [ tải xuống] 05/02/202411/02/2024
 Lịch công tác tuần 05 năm 2024  [ tải xuống] 29/01/202404/02/2024
 Lịch công tác tuần 04 năm 2024  [ tải xuống] 22/01/202428/01/2024
 Lịch công tác tuần 03 năm 2024  [ tải xuống] 15/01/202421/01/2024
 Lịch công tác tuần 02 năm 2024  [ tải xuống] 08/01/202414/01/2024
 Lịch công tác tuần 01 năm 2024  [ tải xuống] 01/01/202407/01/2024
 Lịch công tác tuần 52 năm 2023  [ tải xuống] 24/12/202331/12/2023
 Lịch công tác tuần 51 năm 2023  [ tải xuống] 25/12/202331/12/2023
 Lịch công tác tuần 50 năm 2023  [ tải xuống] 18/12/202324/12/2023
 Lịch công tác tuần 49 năm 2023  [ tải xuống] 11/12/202317/12/2023
 Lịch công tác tuần 48 năm 2023  [ tải xuống] 27/11/202303/12/2023
 Lịch công tác tuần 47 năm 2023  [ tải xuống] 20/11/202326/11/2023
 Lịch công tác tuần 46 năm 2023  [ tải xuống] 13/11/202319/11/2023
 Lịch công tác tuần 45 năm 2023  [ tải xuống] 6/11/202312/11/2023
 Lịch công tác tuần 44 năm 2023  [ tải xuống] 30/10/20235/11/2023
 Lịch công tác tuần 43 năm 2023  [ tải xuống] 23/10/202329/10/2023
 Lịch công tác tuần 42 năm 2023  [ tải xuống] 17/10/202322/10/2023
 Lịch công tác tuần 41 năm 2023  [ tải xuống] 09/10/202316/10/2023
 Lịch công tác tuần 40 năm 2023  [ tải xuống] 02/10/202308/10/2023
 Lịch công tác tuần 39 năm 2023  [ tải xuống] 25/9/202301/10/2023
 Lịch công tác tuần 38 năm 2023  [ tải xuống] 18/9/202324/9/2023
 Lịch công tác tuần 37 năm 2023 [ tải xuống] 11/9/202317/9/2023
 Lịch công tác tuần 36 năm 2023  [ tải xuống] 04/9/202310/9/2023
 Lịch công tác tuần 35 năm 2023  [ tải xuống] 28/8/202303/9/2023
 Lịch công tác tuần 34 năm 2023  [ tải xuống] 21/8/202327/8/2023
 Lịch công tác tuần 33 năm 2023  [ tải xuống] 14/8/202320/8/2023
 Lịch công tác tuần 32 năm 2023  [ tải xuống] 07/08/202313/8/2023
 Lịch công tác tuần 31 năm 2023  [ tải xuống] 31/7/202306/8/2023
 Lịch công tác tuần 30 năm 2023    [ tải xuống] 24/7/202330/7/2023
 Lịch công tác tuần 29 năm 2023    [ tải xuống] 17/7/202323/7/2023
 Lịch công tác tuần 28 năm 2023    [ tải xuống] 10/7/202316/7/2023
 Lịch công tác tuần 27 năm 2023    [ tải xuống] 03/7/20239/7/2023
 Lịch công tác tuần 26 năm 2023    [ tải xuống] 26/6/202302/7/2023
 Lịch công tác tuần 25 năm 2023    [ tải xuống] 19/6/202325/6/2023
 Lịch công tác tuần 24 năm 2023    [ tải xuống] 12/6/202318/6/2023
 Lịch công tác tuần 23 năm 2023    [ tải xuống] 05/6/202311/6/2023
 Lịch công tác tuần 22 năm 2023    [ tải xuống] 29/5/202304/6/2023
 Lịch công tác tuần 21 năm 2023    [ tải xuống] 22/5/202328/5/2023
 Lịch công tác tuần 20 năm 2023    [ tải xuống] 15/5/202321/5/2023
 Lịch công tác tuần 19 năm 2023    [ tải xuống] 08/5/202314/5/2023
 Lịch công tác tuần 18 năm 2023    [ tải xuống] 01/5/202307/5/2023
 Lịch công tác tuần 17 năm 2023    [ tải xuống] 24/4/202330/4/2023
 Lịch công tác tuần 16 năm 2023  [ tải xuống] 17/04/202323/04/2023
 Lịch công tác tuần 15 năm 2023  [ tải xuống] 10/04/202316/04/2023
 Lịch công tác tuần 14 năm 2023  [ tải xuống] 03/04/202309/04/2023
 Lịch công tác tuần 13 năm 2023  [ tải xuống] 27/03/202302/04/2023
 Lịch công tác tuần 12 năm 2023  [ tải xuống] 20/3/202326/03/2023
 Lịch công tác tuần 11 năm 2023  [ tải xuống] 13/3/202319/03/2023
 Lịch công tác tuần 10 năm 2023  [ tải xuống] 06/03/202312/3/2023
 Lịch công tác tuần 09 năm 2023  [ tải xuống] 27/02/202305/03/2023
 Lịch công tác tuần 08 năm 2023  [ tải xuống] 20/02/202326/02/2023
 Lịch công tác tuần 07 năm 2023   [ tải xuống] 13/02/202319/02/2023
 Lịch công tác tuần 06 năm 2023  [ tải xuống] 06/02/202312/02/2023
 Lịch công tác tuần 05 năm 2023  [ tải xuống] 30/01/202305/02/2023
 Lịch công tác tuần 04 năm 2023  [ tải xuống] 23/01/202329/01/2023
 Lịch công tác tuần 03 năm 2023  [ tải xuống] 16/01/202322/01/2023
 Lịch công tác tuần 02 năm 2023  [ tải xuống] 09/01/202315/01/2023
 Lịch công tác tuần 01 năm 2023  [ tải xuống] 02/01/202308/01/2023
Lịch công tác tuần 01 năm 2024  [ tải xuống]