Trang chủ

19. Xã Đình Xuyên

 Tuần  Ngày bắt đầuNgày kết thúc
 Lịch công tác (Tải xuống) 17/12/201823/12/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 10/12/201816/12/2018
 Lịch công tác(Tải xuống) 03/12/201809/12/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 26/11/201802/12/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 19/11/201825/11/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 12/11/201818/11/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 05/11/201811/11/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 29/10/201804/11/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 22/10/201828/10/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 15/10/201821/10/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 08/10/201814/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 01/10/201807/10/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 24/9/201830/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 17/9/201823/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 10/9/201816/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 03/9/201809/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 27/8/201802/9/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 20/8/201826/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 13/8/201819/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 06/8/201812/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 30/7/201805/8/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 23/7/201829/7/2018
 
Lịch công tác (Tải xuống)
 16/7/201822/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 09/07/201815/07/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 02/7/201808/7/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 25/06/201801/07/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 18/06/201824/06/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 11/06/201817/06/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 04/06/201810/06/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 28/05/201803/06/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 21/05/201827/05/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 14/05/201820/05/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 07/05/201813/05/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 30/4/201806/5/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 23/4/201829/4/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 16/4/201822/4/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 09/4/201815/4/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 01/04/201808/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 26/3/201801/04/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 19/3/201825/3/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 12/03/201818/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 05/03/201811/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 26/02/201804/03/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 19/02/201825/02/2018
 Lich công tác (Tải xuống) 12/02/201818/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 05/02/201811/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 29/01/201804/02/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 22/01/201828/01/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 15/01/201821/01/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 08/01/201814/01/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 01/01/201807/01/2018
 Lịch công tác (Tải xuống) 25/12/201731/12/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 18/12/201724/12/2017
 Lịch công tác điểu chỉnh bổ sung 14/12 (Tải xuống) 11/12/201717/12/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 04/12/201710/12/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 27/11/201703/12/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 20/11/201726/11/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 13/11/201719/11/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 06/11/201712/11/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 30/10/201705/11/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 23/10/201729/10/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 16/10/201722/10/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 09/10/201715/10/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 02/10/201708/10/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 25/9/201701/10/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 18/9/201724/9/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 11/9/201717/9/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 04/9/201710/9/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 28/8/201703/9/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 21/8/201727/8/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 14/8/201720/8/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 07/8/201713/8/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 31/7/201706/8/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 24/7/201730/7/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 17/7/201723/7/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 10/7/201716/7/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 03/7/201709/7/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 26/6/201702/7/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 19/9/201725/6/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 12/6/201718/6/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 05/6/201711/6/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 29/5/201704/6/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 22/5/201728/5/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 15/5/201721/5/2017
 Lịch công tác (Tải xuống) 08/5/201713/5/2017
 Lich cong tac (Tai xuong) 01/8/201607/8/2016
 Lịch công tác (Tải xuống) 18/7/201624/7/2016
 Lịch công tác (Tải xuống) 11/7/201617/7/2016
 Lịch công tác (Tải xuống) 27/6/201603/7/2016
 Lich cong tac (Tai xuong) 13/6/201619/6/2016
 lich cong tac (Tai xuong) 6/6/201612/6/2016
 Lich cong tac (Tai xuong) 30/5/20165/6/2016
 Lịch công tác( Tải xuống) 16/5/201622/5/2016
 lịch công tác (Tải xuống) 9/5/201614/5/2016
 Lịch công tác (Tải xuống) 02/5/201608/5/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 25-4-201629-4-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 18-4-201624-4-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 04-4-201610-4-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 28-03-201603-4-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 21-03-201627-03-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 14-03-201620-03-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 07-03-201613-03-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 25-01-201631-01-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 18-01-201624-01-2016
Lịch công tác (Tải xuống)
Lịch công tác
Lịch công tác (Tải xuống)