Trang chủ

5. Xã Đặng Xá

 

Lịch công tác tuần 51 (17/12/2018 - 23/12/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 50 (10/12/2018 - 16/12/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 49 (03/12/2018 - 09/12/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 48 (26/11/2018 - 02/12/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 47 (19/11/2018 - 25/11/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 46 (12/11/2018 - 18/11/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 45 (05/11/2018 - 11/11/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 44 (29/10/2018 - 04/11/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 43 (22/10/2018 - 28/10/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 42 (15/10/2018 - 21/10/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 41 (08/10/2018 - 14/10/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 40 (01/10/2018 - 07/10/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 39 (24/9/2018 - 30/9/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 38 (17/9/2018 - 23/9/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 37 (10/9/2018 - 16/9/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 36 (03/9/2018 - 09/9/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 35 (27/8/2018 - 02/9/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 34 (20/8/2018 - 26/8/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 33 (13/8/2018 - 18/8/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 32 (06/8/2018 - 12/8/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 31 (30/7/2018 - 05/8/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 30 (23/7/2018 - 29/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 29 (19/7/2018 - 22/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 28 (09/7/2018 - 15/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 27 (02/7/2018 - 08/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 26 (25/6/2018 - 01/7/2018) (thay thế LCT đã ban hành trước lúc trước) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 26 (25/6/2018 - 01/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 25 (18/6/2018 - 24/6/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 24 (11/6/2018 - 17/6/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 23 (04/6/2018 - 10/6/2018 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 22 (28/5 - 03/6/2018) [Tải xuống ]