Trang chủ

5. Xã Đặng Xá

 

Lịch công tác tuần 33 (13/8/2018 - 18/8/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 32 (06/8/2018 - 12/8/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 31 (30/7/2018 - 05/8/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 30 (23/7/2018 - 29/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 29 (19/7/2018 - 22/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 28 (09/7/2018 - 15/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 27 (02/7/2018 - 08/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 26 (25/6/2018 - 01/7/2018) (thay thế LCT đã ban hành trước lúc trước) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 26 (25/6/2018 - 01/7/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 25 (18/6/2018 - 24/6/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 24 (11/6/2018 - 17/6/2018) [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 23 (04/6/2018 - 10/6/2018 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 22 (28/5 - 03/6/2018) [Tải xuống ]