THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Bản tự công bố sản phẩm cơ sở Bình Long, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm

Ngày đăng 26/06/2019 | 10:24 AM
Tải về Hồ sơ công bố!

Bản tự công bố sản phẩm trong quá trình sản xuất bánh bông lan Thái Ngọc

Ngày đăng 19/06/2019 | 09:06 AM
Tải bản công bố tại đây!

Bản tự công bố sản phẩm hộ kinh doanh sữa chua KiKi Foods Đào Nguyễn Thượng - Ninh Hiệp

Ngày đăng 05/06/2019 | 09:09 AM
  Tải bản công bố về tại đây!

Bản tự công bố sản phẩm: Bánh mỳ Hoa Cúc

Ngày đăng 24/05/2019 | 04:46 PM
Tải về chi tiết!

Công khai Kế hoạch sử dụng đấ điều chỉnh, bổ sung năm 2019 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 03/05/2019 | 11:12 AM
Tải văn bản chi tiết tại đây!

Bản tự công bố sản phẩm hộ kinh doanh Thúy Hà Giò, Chả các loại/2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:15 PM
Tải bản công bố số 01 về tại đây! Tải bản công bố số 02 về tại đây! Tải bản công bố số 03 về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới