THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền thuê đất

Ngày đăng 11/05/2022 | 04:05 PM
Kích vào các đường link bên dưới để tải Thông báo về: 1. Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện...

Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận HS và TKQ GQTTHC Huyện

Ngày đăng 10/03/2022 | 01:58 PM
Tải Thông báo Kết quả tháng 1 tại đây! Tải Thông báo Kết quả tháng 2 tại đây!

Công khai kết luận nội dung tố cáo của công dân xã Kim Lan, huyện Gia Lâm

Ngày đăng 23/02/2022 | 03:36 PM
Ngày 01/12/2021, UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định số 8145/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo vào giao nhiệm vụ xác minh nội dung dung tố...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền thuê đất vào mục đính sản xuất nông nghiệp đối với các vị trí đất công tại các xã trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2022

Ngày đăng 20/02/2022 | 02:04 PM
Tải các hồ sơ về tại đây: 1. Hồ sơ đấu giá xã Đa Tốn 2. Hồ sơ đấu giá xã Văn Đức 3. Hồ sơ đấu...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới