THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Bản tự công bố sản phẩm mứt sen, ô mai của cơ sở sản xuất mứt sen, ô mai Hải Hà địa chỉ thôn 9, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Ngày đăng 13/01/2021 | 03:38 PM
Tải bản công bố sản phẩm mứt sen tại đây! Tải bản công bố sản phẩm ô mai tại đây!

Bản tự công bố sản phẩm Sốt chua ngọt của Hộ kinh doanh Hà Thành Food xã Kim Sơn

Ngày đăng 15/12/2020 | 09:50 AM
Tải bản công bố về tại đây!

Bản tự công bố các sản phẩm của Công ty cổ phần Fresh Farm Việt Nam

Ngày đăng 30/11/2020 | 02:42 PM
1. Xoài tươi cắt sẵn  2. Cóc non gọt sẵn 3. Củ đậu cắt sẵn 4. Mít giống Thái cắt miếng 5. Mít giống...

Thông tin các tuyến đường, phố

Ngày đăng 20/11/2020 | 04:33 PM
Giới thiệu Đền Phù Đổng 1. Chùa Kiến Sơ 2. Đền Gióng 3. Đền Hạ 4. Miếu Ban ...

Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 09/11/2020 | 09:16 AM
Tải Thông báo về tại đây!

Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 26/10/2020 | 03:39 PM
1. DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG ...

Báo cáo tình hình thực hiện BHXH, BHYT tháng 9/2020

Ngày đăng 15/10/2020 | 02:55 PM
Tải Báo cáo về tại đây! Tải DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM CHẾ ĐỘ TRÍCH NỘP BHXH tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới