THÔNG BÁO, CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC

Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/06/2021 | 04:07 PM
Ban tổ chức Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thông báo về việc ưu tiên lựa chọn thực hiện các TTHC trên môi trường mạng thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 16/06/2021 | 02:50 PM
Kích vào đây để tải Công văn về! Kích vào đây để tải Thông báo của Sở LĐTB-XH!

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:16 AM
Tải bản công khai về tại đây!

Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Đề án "Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Ngày đăng 05/02/2021 | 04:49 PM
Tải Dự thảo Đề án về tại đây! Tải Phiếu điều tra về tại đây!

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền thuê đất để thực hiện các phương án tại các xã Đông Dư, Phú Thị

Ngày đăng 29/01/2021 | 11:27 AM
Hồ sơ mời tham gia đấu giá đất nông nghiệp

Bản tự công bố sản phẩm mứt sen, ô mai của cơ sở sản xuất mứt sen, ô mai Hải Hà địa chỉ thôn 9, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Ngày đăng 13/01/2021 | 03:38 PM
Tải bản công bố sản phẩm mứt sen tại đây! Tải bản công bố sản phẩm ô mai tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới