CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại Quý III huyện Gia Lâm

Ngày đăng 16/08/2022 | 01:50 PM
1. Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hà, thị trấn Trâu Quỳ. 2. Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của...

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS Huyện Quý II năm 2021

Ngày đăng 26/07/2022 | 10:33 AM
Tải Quyết định công khai về tại đây! Tải Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS Huyện Quý II năm 2021 về tại đây!

Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào dự thảo bản vẽ tổng mặt bằng khu đất CCCX xã Kiêu Kỵ

Ngày đăng 26/06/2022 | 09:11 PM
Tải các bản vẽ về tại đây! 1. TMB CCCX 20.6.22 IN A0-A1 (1) 2. TMB CCCX 20.6.22 IN A0-A1 (2) 3 . TMB CCCX 20.6.22 IN A0-A1 (3)   ...

Báo cáo quyết toán NSNN huyện Gia Lâm năm 2021

Ngày đăng 20/06/2022 | 10:22 AM
Tải Báo cáo về tại đây!

Báo cáo quyết toán NSNN huyện Gia Lâm năm 2021

Ngày đăng 20/06/2022 | 10:18 AM
Tải Báo cáo về tại đây!

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 UBND huyện Gia Lâm

Ngày đăng 24/05/2022 | 09:11 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 04:27 PM
Tải Quyết định về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2021

Ngày đăng 28/10/2021 | 09:07 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:16 AM
Tải bản công khai về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2021

Ngày đăng 31/12/2020 | 11:09 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Gia Lâm

Ngày đăng 22/07/2020 | 05:14 PM
Tải Quyết định về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới