CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 04:27 PM
Tải Quyết định về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2021

Ngày đăng 28/10/2021 | 09:07 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:16 AM
Tải bản công khai về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2021

Ngày đăng 31/12/2020 | 11:09 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Gia Lâm

Ngày đăng 22/07/2020 | 05:14 PM
Tải Quyết định về tại đây!

Bản tự công bố sản phẩm hợp tác xã Làng Gióng sản phẩm Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong

Ngày đăng 06/03/2020 | 08:58 AM
Tải bản công bố về tại đây!

Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 05:11 PM
Tải về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới