Tổng hợp tình hình công khai

Báo cáo tình hình đôn đốc nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2024

Ngày đăng 13/03/2024 | 03:19 PM
Tải Báo cáo chi tiết về tại đây!

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý IV năm 2023

Ngày đăng 06/01/2024 | 04:36 PM
Tải Thông báo Thuyết minh về tại đây!

Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công năm 2022

Ngày đăng 27/02/2023 | 04:32 PM
Tải Văn bản về tại đây!

Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại Quý III huyện Gia Lâm

Ngày đăng 16/08/2022 | 01:50 PM
1. Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hà, thị trấn Trâu Quỳ. 2. Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của...

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS Huyện Quý II năm 2021

Ngày đăng 26/07/2022 | 10:33 AM
Tải Quyết định công khai về tại đây! Tải Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS Huyện Quý II năm 2021 về tại đây!

Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào dự thảo bản vẽ tổng mặt bằng khu đất CCCX xã Kiêu Kỵ

Ngày đăng 26/06/2022 | 09:11 PM
Tải các bản vẽ về tại đây! 1. TMB CCCX 20.6.22 IN A0-A1 (1) 2. TMB CCCX 20.6.22 IN A0-A1 (2) 3 . TMB CCCX 20.6.22 IN A0-A1 (3)   ...

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 UBND huyện Gia Lâm

Ngày đăng 24/05/2022 | 09:11 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 04:27 PM
Tải Quyết định về tại đây!

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:16 AM
Tải bản công khai về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Gia Lâm

Ngày đăng 22/07/2020 | 05:14 PM
Tải Quyết định về tại đây!

Bản tự công bố sản phẩm hợp tác xã Làng Gióng sản phẩm Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong

Ngày đăng 06/03/2020 | 08:58 AM
Tải bản công bố về tại đây!

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành năm 2018

Ngày đăng 02/04/2019 | 04:03 PM
Tải văn bản về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới