quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 17/02/2017 | 07:53 AM
Tải về Kế hoạch!

Công văn V/v công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 17/10/2016 | 03:07 PM
Tải về Công văn!

Công văn V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 27/09/2016 | 08:08 AM
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ thư: ptnmt_gialam@hanoi.gov.vn Tải về Công văn!

Danh mục công trình dự án trong kỳ quy hoạch huyện Gia Lâm

Ngày đăng 25/05/2015 | 12:00 AM
Danh mục đính kèm!

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (giai đoạn 2011-2015)

Ngày đăng 14/10/2014 | 12:00 AM
BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (GIAI ĐOẠN 2011 - 2015) HUYỆN GIA LÂM – THÀNH PHỐ HÀ NỘI