CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của huyện Gia Lâm

Ngày đăng 12/07/2024 | 05:17 PM
Tải Quyết định về tại đây! Tải Biểu mẫu cân đối ngân sách về tại đây! Tải Thuyết minh về tại đây!  

THÔNG BÁO Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiệndự toán ngân sách huyện quý IInăm 2024

Ngày đăng 12/07/2024 | 09:34 AM
Tải Thông báo về tại đây! Tải Thuyết minh chi tiết về tại đây! Tải Phụ lục chi tiết về tại đây!

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2023

Ngày đăng 17/06/2024 | 10:56 AM
1. Tải Thông báo về tại đây! 2. Tải phụ biểu về tại đây!

Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024

Ngày đăng 11/04/2024 | 04:53 PM
Tải Thông báo về tại đây! Tải Biểu chi tiết về tại đây!

Báo cáo tình hình đôn đốc nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2024

Ngày đăng 13/03/2024 | 03:19 PM
Tải Báo cáo chi tiết về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2024

Ngày đăng 19/01/2024 | 09:17 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý IV năm 2023

Ngày đăng 06/01/2024 | 04:36 PM
Tải Thông báo Thuyết minh về tại đây!

Quyết toán ngân sách năm 2022

Ngày đăng 11/08/2023 | 09:03 AM
Tải Quyết định chi tiết về tại đây!

Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023

Ngày đăng 13/04/2023 | 03:16 PM
Tải Thông báo công khai chi tiết về tại đây!

Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công năm 2022

Ngày đăng 27/02/2023 | 04:32 PM
Tải Văn bản về tại đây!

Công khai dự toán kinh phí ngân sách năm 2023 của phòng VHTT

Ngày đăng 08/02/2023 | 01:52 PM
Tải Bản công khai về tại đây!

Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2023

Ngày đăng 16/01/2023 | 10:46 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS Huyện Quý III năm 2022

Ngày đăng 18/10/2022 | 09:24 AM
Tải Thông báo công khai về tại đây!

Kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại Quý III huyện Gia Lâm

Ngày đăng 16/08/2022 | 01:50 PM
1. Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hà, thị trấn Trâu Quỳ. 2. Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới