Trang chủ

4. Xã Đa Tốn

  

Tuần 

   
  Lịch công tác [Tải xuống] 08-8-202214-8-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 01-8-202207-8-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 25-7-202231-7-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 18-7-202224-7-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 11-7-202217-7-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 04-7-202210-7-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 27-6-202203-7-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 20-6-202226-6-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 13-6-202219-6-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 06-6-202211-6-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 30-5-202205-6-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 23-5-202229-5-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 16-5-202222-5-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 09-5-202215-5-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 02-5-202208-5-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 25-4-202201-5-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 18-4-202224-4-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 11-4-202217-4-2022
  Lịch công  tác [Tải xuống] 04-4-202210-4-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 28-3-202203-4-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 21-3-202227-3-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 14-3-202221-3-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 07-3-202213-3-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 21-2-202227-2-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 14-02-202220-2-2022
  Lịch Trực Tết Nhâm dần 30/01/202206-02-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 24-01-202213-02-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 17-01-202223-01-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 10-01-202216-01-2022
  Lịch trực Tết DL 2022   
  Lịch tiếp CD Quý I/2022   
  Lịch công tác [Tải xuống] 02-01-202208-01-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 27-21-202104-01-2022
  Lịch công tác [Tải xuống] 20-21-202126-12-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 20-21-202126-12-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 13-12-202119-12-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 06-12-202112-12-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 29-11-202105-12-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 22-11-202128-11-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 15-11-202121-11-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 08-11-202114-11-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 01-11-202107-11-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 25-10-202131-10-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 18-10-202124-10-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 11-10-202117-10-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 04-10-202110-10-2021
  Lịch tiếp CD Quý IV/2021 01-10-202131-12-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 27-9-202102-10-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 20-9-202126-9-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 13-9-202119-9-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 06-9-202112-9-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 30-8-202105-9-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 23-8-202129-8-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 16-8-202122-8-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 09-8-202115-8-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 02-8-202108-8-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 26-7-202101-8-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 19-7-202125-7-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 12-7-202108-7-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 05-7-202111-7-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 28-6-202104-7-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 21-6-202127-6-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 14-6-202120-6-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 07-6-202113-6-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 31-5-202106-6-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 24-5-202130-5-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 17-5-202123-5-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 10-5-202116-5-2021
  Lịch trực 30/4, 01/5/2021   
  Lịch công tác [Tải xuống] 26-4-202109-5-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 19-4-202125-4-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 12-4-202118-4-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 05-4-202111-4-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 29-3-202104-4-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 22-3-202128-3-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 15-3-202121-3-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 08-3-202114-3-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 01-3-202107-3-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 22-02-202128-02-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 08-02-202121-02-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 01-02-202107-02-2021
  Lịch tiếp công dân Quý I/2021   
  Lịch công tác [Tải xuống] 25-01-202131-01-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 18-01-202124-01-2121
  Lịch công tác [Tải xuống] 11-01-212117-01-2121
  Lịch công tác [Tải xuống] 04-01-202110-01-2021
  Báo cáo tình tình tết DL 2021 01-01-202103-01-2021
  Lịch công tác Lịch trực tết DL 2021 01-01-202103-01-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 28-12-202003-01-2021
  Lịch công tác [Tải xuống] 21-12-202027-12-2020
 
 

Lịch công tác [Tải xuống]

 14-12-202220-12-2020
 
 
Lịch công tác [Tải xuống]
 07-12-202013-12-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 30-11-202006-12-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 23-11-202029-11-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 16-11-202022-11-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 09-11-202015-11-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 02-11-202008-11-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 26-10-202001-11-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 19-10-202025-10-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 12-10-202018-10-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 05-10-202011-10-2020
  Lịch tiếp công dân Quý IV/2020   
  Lịch công tác [Tải xuống] 28-9-202004-10-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 21-9-202027-9-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 14-9-202020-9-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 07-9-202013-9-2020
  BC tình hình ngày 02/9   
  Lịch công tác [Tải xuống] 31-8-202006-9-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 24-8-202030-8-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 17-8-202023-8-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 10-8-202016-8-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 03-8-202009-8-2020
  Thông báo phòng, chống dịch Covid-19 [Tải xuống]   
  Thông báo phòng, chống dịch Covid-19 [Tải xuống]   
  Lịch công tác [Tải xuống] 27-7-202002-8-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 20-7-202026-7-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 13-7-202019-72020
  

Lịch công tác [Tải xuống]

 06-7-202012-7-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 30-6-2020205-7-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 22-6-202029-6-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 15-6-202021-6-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 08-6-202014-6-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 01-6-202007-6-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 25-5-202031-5-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 18-5-202024-5-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 11-5-202017-5-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 04-5-202010-5-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 27-4-202003-5-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 20-4-202026-4-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 13-4-202019-4-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 06-4-202019-4-2020
  Lịch cong tác [Tải xuống] 01-4-202015-4-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 30-3-202005-4-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 23-3-202029-3-2020
  Lịch công tác [Tải xuống]  16-3-202022-3-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 09-3-202015-3-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 02-3-202008-3-2020
  Lịch công tác [Tải xuông] 24-02-202001-03-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 17-02-202023-02-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 10-02-202016-02-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 03-02-202009-02-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 21-01-202002-02-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 13-01-202020-01-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 06-01-202012-01-2020
  Lịch công tác [Tải xuống] 30-12-201905-01-2020