văn hóa xã hội

Huyện Gia Lâm kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam, sơ kết đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch
Ngày đăng 21/11/2022 | 15:53  | View count: 299

Sáng ngày 21/11/2022, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Lễ kỷ niệm 17 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2022); Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025”. Dự buổi lễ có bà Trần Thị Vân Anh- Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV huyện uỷ; lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQ huyện.

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm

   Sau khi triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025”. Đến nay 100% Ban quản lý di tích các xã, thị trấn và Tiểu ban quản lý di tích các thôn, tổ dân phố được ban hành quyết định thành lập và kiện toàn khi có sự thay đổi nhân sự. 17/20 di tích được lập hồ sơ đề nghị xếp hạng (đạt 85% theo chỉ tiêu Đề án); đã có 04 di tích đã được đón nhận quyết định. 03 địa điểm được UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến. 31/62 di tích được kiểm kê hiện vật (đạt 50% chỉ tiêu của Đề án) nâng tổng số di tích trên địa bàn huyện được tiến hành kiểm kê hiện vật là 221/320 di tích. 71/102 di tích  dập dịch văn bia và các tư liêu hán nôm (đạt 69% chỉ tiêu Đề án). Đầu tư tu bổ, tôn tạo 37 dự án di tích, xây dựng không gian truyền thống huyện Gia Lâm, trong đó: 24 dự án được chuyển tiếp và 13 dự án mới, với tổng kinh phí là 150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện từng bước ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 vào tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch; xây dựng Cổng thông tin du lịch, App du lịch Gia Lâm.

Bà Trần Thị Vân Anh- Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

   Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Vân Anh- Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội đề nghị huyện Gia Lâm cần tiếp tục coi nhiệm vụ “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng di tích” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa – xã hội trên địa bàn. Bên canh đó tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị với phương châm “Đảng lãnh đạo; chính quyền quản lý, tạo cơ chế chính sách thuận lợi; tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện”; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025 công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận KNC vì sự nghiệp văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các tập thể cá nhân được khen thưởng tại buổi lễ

   Nhân dịp này, 20 cá nhân tiêu biểu được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch"; UBND huyện Gia Lâm biểu dương khen thưởng 13 tập thể 27 cá nhân có đóng góp tài liệu, hiện vật trưng bày tại "Không gian truyền thống" huyện Gia Lâm; tặng giấy khen cho 37 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn huyện./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới