văn hóa xã hội

Huyện Gia Lâm khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022
Ngày đăng 14/05/2022 | 12:26  | View count: 348

Sáng ngày 14/5/2022, UBND huyện Gia Lâm khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022.

   Dự Lễ khai mạc có đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; đồng chí Nguyễn Đức Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn và 8 ứng cử viên tham gia Kỳ thi.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc

   Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Gia Lâm năm 2022 có 08 ứng viên đủ điều kiện dự thi vào 02 chức danh: Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Hiệp và Hiệu trưởng trường Tiểu học Lệ Chi. Các ứng viên tham gia dự tuyển phải thực hiện hai phần thi: Phần thi viết và thi trình bày Đề án. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án.

   Phần thi viết có nội dung những kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực tham gia dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển. Phần thi trình bày Đề án đòi hỏi ứng viên phải đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, mặt hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra được nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị; chương trình hành động thực hiện kế hoạch của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hồng phát biểu

   Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Hồng nhấn mạnh: Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Gia Lâm năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Gia Lâm; góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; tạo tính năng động, sáng tạo trong công tác cán bộ. Vì vậy, việc thi tuyển phải bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo ổn định, kế thừa và phát triển cán bộ, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Hội đồng thi tuyển cùng các Ban chuyên môn của kỳ thi cần chuẩn bị tốt các điều kiện, thực hiện đúng quy trình thi tuyển để tạo điều kiện tốt nhất cho ứng cử viên tham gia, đảm bảo kỳ thi diễn ra công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy chế. Các ứng cử viên thực hiện nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi; bình tĩnh, tự tin để làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Các ứng cử viên thi viết kiến thức chung

     Việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 của huyện Gia Lâm thể hiện sự đổi mới, đột phá trong công tác lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ, góp phần tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý; đồng thời đề cao trách nhiệm của cấp uỷ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia dự thi; từ đó, lựa chọn được cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển giáo dục của Huyện./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới