văn hóa xã hội

Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.
Ngày đăng 28/12/2017 | 11:49  | View count: 1469

Sáng 27/12, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

    Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp Thành phố, đồng chí Lý Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, chủ tịch MTTQ, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã, thị trấn, Tổ trưởng tổ hòa giải, các tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên giỏi tiêu biểu trên địa bàn huyện.

    Năm 2017, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 của huyện đã bám sát kế hoạch của Thành phố và của huyện, có trọng tâm trọng điểm, nội dung và hình thức PBGDPL mang tính thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và huyện. Theo đó việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cũng đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và thực thi pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, Từ  đó hạn chế số vụ việc phát sinh , đảm bảo sự ổn định về chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện.

          Đồng chí  Lý Duy Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy,  Phó chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh một số giải pháp triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian tới, đó là: tăng cường hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên của huyện và cơ sở; đa dạng hơn về nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và người lao động tham gia; Đẩy mạnh thực hiện chủ trương XHH công tác PBGDPL và hòa giải khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, hoàn thiện tủ sách pháp luật và các trang thiết bị phuc vụ,v.v… Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện tin tưởng rằng toàn huyện sẽ thực hiện ngày một tốt hơn yêu cầu công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn năm 2018 và các năm tiếp theo. 

    Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 33 tập thể, 35 cá nhân xuất sắc trong công tác PBGDPL,  hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017./.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao trao giấy khen cho các tập thể.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Duy Thanh trao giáy khen cho các cá nhân.

                                                                       Thanh Mai- Minh Thiết (Phòng Tư pháp huyện)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới