văn bản chỉ đạo của hđnd

Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX

Ngày đăng 25/04/2017 | 05:02 PM
Tải về Kế hoạch!

Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội khóa XIX (2016-2021)

Ngày đăng 25/04/2017 | 04:59 PM
Tải về Kế hoạch!

Công văn V/v Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX

Ngày đăng 22/11/2016 | 10:00 AM
Tải về Công văn!

Thông báo v/v tiếp xúc cử tri trước kì họp 14 HĐND

Ngày đăng 23/02/2016 | 04:21 PM
Xem chi tiết tại đây.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới