văn bản chỉ đạo của hđnd

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 09/02/2021 | 03:34 PM
Tải Báo cáo về tại đây!

Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Gia Lâm

Ngày đăng 26/12/2019 | 04:15 PM
Tải Nghị quyết về tại đây!

Nghị quyết kỳ họp thứ 9 (ngày 26 tháng 6 năm 2019)

Ngày đăng 10/07/2019 | 09:44 AM
Tải về Nghị quyết!

Nghị quyết kỳ họp thứ 8 (Ngày 26 tháng 4 năm 2019)

Ngày đăng 13/05/2019 | 02:33 PM
Tải về Nghị quyết!

Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 15/02/2019 | 10:08 AM
Tải về Nghị quyết!

Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 02/07/2018 | 02:09 PM
Tải về Nghị quyết!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới