văn bản chỉ đạo của hđnd

Quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện Công tác tiếp dân Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện các Quyết định, Kết luận của cơ quan có thẩm quyền
Ngày đăng 03/12/2021 | 17:17

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới