văn bản chỉ đạo của hđnd

Thông báo Về việc Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm
Ngày đăng 23/11/2021 | 17:22

Tải Thông báo về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới