văn bản chỉ đạo của hđnd

Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng
Ngày đăng 20/10/2021 | 09:43

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới