văn bản chỉ đạo của hđnd

Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ hợp thứ 12 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 21/05/2020 | 15:54

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới