văn bản chỉ đạo của hđnd

Kế hoạch tập huấn đại biểu HĐND xã, thị trấn năm 2021

Ngày đăng 01/11/2021 | 02:28 PM
Tải văn bản về tại đây!

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng 09/02/2021 | 03:40 PM
Tải Báo cáo về tại đây!

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3)

Ngày đăng 09/02/2021 | 03:37 PM
Tải Nghị quyết về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới