văn bản chỉ đạo của hđnd

Nghị quyết kỳ họp thứ 9 (ngày 26 tháng 6 năm 2019)

Ngày đăng 10/07/2019 | 09:44 AM
Tải về Nghị quyết!

Nghị quyết kỳ họp thứ 8 (Ngày 26 tháng 4 năm 2019)

Ngày đăng 13/05/2019 | 02:33 PM
Tải về Nghị quyết!

Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 15/02/2019 | 10:08 AM
Tải về Nghị quyết!

Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 02/07/2018 | 02:09 PM
Tải về Nghị quyết!

Công văn V/v giao Ban KT-XH HĐND Huyện và Xã, Thị trấn năm 2017

Ngày đăng 20/07/2017 | 03:36 PM
Tải về Công văn!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới