văn bản chỉ đạo của hđnd

Kế hoạch tập huấn đại biểu HĐND xã, thị trấn năm 2021

Ngày đăng 01/11/2021 | 02:28 PM
Tải văn bản về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới