ủy ban nhân dân

 
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Lê Anh Quân

Chủ tịch UBND huyện

3.6760.105

Nguyễn Ngọc Thuần

Phó Chủ tịch

3.8760.266

Lý Duy Thanh

Phó Chủ tịch

3.8276.370

Trương Văn Học

Phó Chủ tịch

3.8276.912

 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN GIA LÂM

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Hoàng Anh Tú

Chánh văn phòng

3.8276.911

Nguyễn Văn Quang

Phó chánh văn phòng

3.6763.459

Trang Thành Nam

Phó chánh văn phòng

3.8276.910

Lê Trần Thắng

Phó chánh văn phòng

3.8276.215

 

hệ thống chính trị