Tổng hợp tình hình công khai

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2019
Ngày đăng 15/10/2019 | 09:15

Tải về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới