Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 16/07/2020 | 10:43

Tải Thông báo về tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới