Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 17/07/2019 | 16:43

Tải Thông báo tại đây!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới