TIN TỨC SƯ KIỆN

Xã đầu tiên tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Ngày đăng 15/05/2020 | 17:25

Chiều ngày 15/05/2020, UBND xã Dương Xá đã tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; tổng kết công tác bầu cử Trưởng thôn; Tổ trưởng Tổ dân phố; sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19.

     Phong trào thi đua, công tác khen thưởng, giai đoạn 2015 - 2020 đã được xã Dương Xá quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu thực chất và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được chỉ đạo thực hiện điểm ở một số mô hình trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, trên cơ sở đó tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn xã. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc lựa chọn và xây dựng mô hình ở cơ sở đảm bảo phù hợp với đặc điểm của địa phương, qua đó kịp thời phát hiện nhân tố mới để xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến. 5 năm qua, xã có 02 tập thể được 4 lần nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, 05 tập thể được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, sở, ban ngành của Thành phố và nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của UBND huyện, xã.

Đồng chí Tô Hữu Vịnh-Chủ tịch UBND xã Dương Xá phát biểu tại hội nghị

   Trong thời gian tới xã Dương Xá tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: Phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo, tăng tỷ lệ hộ giàu, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ  nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2022 đạt tiêu chuẩn của phường; đến năm 2025 trở thành một trong những trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghiệp của Huyện.

   Nhân dịp này, UBND xã đã khen thưởng 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; khen 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong cuộc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP Nhiệm kỳ 2020-2022 và khen thưởng 3 tập thể, 37 cá nhân có nghĩa cử cao đẹp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị

Hoàng Anh

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới