TIN TỨC SƯ KIỆN

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cơ khí điện lực lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày đăng 24/03/2020 | 18:03

Sáng 24/3/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cơ khí điện lực tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Chu Thị Thanh Huyền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự và phát biểu tại Đại hội.

 

  • Đồng chí Chu Thị Thanh Huyền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy,
  • Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện  phát biểu tại Đại hội

 Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song Đảng bộ Công ty Cổ phần Cơ khí điện lực đã phát huy truyền thống, vận dụng sáng tạo, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì, người lao động có việc làm, thu nhập tương đối ổn định. Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động trong quá trình điều hành sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị, đa dạng hóa sản phẩm, khai thác mặt hàng  trong và ngoài ngành để duy trì sản xuất. Doanh thu tiêu thụ hàng năm của Công ty đều đạt từ 200 tỷ đến trên 300 tỷ đồng. Cổ tức luôn đạt từ 6- 8%/năm. Thu nhập bình quân cán bộ, người lao động năm sau tăng so với năm trước. An ninh, chính trị xã hội được giữ vững, nội bộ đoàn kết, môi trường làm việc thuận lợi.

   Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi trọng. Công tác quy hoạch cán bộ, công tác giáo dục chính trị được tăng cường. Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H