TIN TỨC SƯ KIỆN

Cụm thi đua số VII- huyện Gia Lâm triển khai Kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2020
Ngày đăng 13/03/2020 | 08:06

Chiều 12/3/2020, tại UBND xã Dương Quang, Cụm thi đua số VII- huyện Gia Lâm đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2020.

   Năm 2020, các xã Cổ Bi, Dương Xá, Đặng Xá, Dương Quang, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi thuộc Cụm thi đua số VII xác định đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu qủa” nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Cụm thi đua số VII phát động 4 đợt thi đua với chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Các xã chú trọng việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí xã thành phường; thực hiện tốt các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước;đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ- công nghiệp, xây dựng; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; phát triển sự nghiện văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn, sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị... Bên cạnh đó, các xã tập trung phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả 8 phong trào thi đua chuyên đề.

Đồng chí Hoàng Văn Hiền-Chủ tịch UBND xã Dương Quang, Cụm trưởng Cụm thi đua số VII triển khai giao ước thi đua

   Tại Hội nghị, các xã trong Cụm đã tập trung thảo luận về những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và thống nhất thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, thang bảng điểm với những tiêu chí thi đua cụ thể làm cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng trong năm được dân chủ, công bằng, chính xác theo quy định.

Các xã thuộc Cụm thi đua số VII ký giao ước thi đua năm 2020

   Trên cơ sở đó, các xã trong Cụm thi đua số VII đã ký kết giao ước thi đua 2020./.

Vân Thư

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới