TIN TỨC SƯ KIỆN

Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020- 2025: Tích cực chuẩn bị theo hướng thiết thực, hiệu quả!
Ngày đăng 17/03/2020 | 10:45

Là Đảng bộ được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được Huyện ủy Gia Lâm tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả.

   Phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Gia Lâm đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về nội dung này.

Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm

     Phóng viên: Thưa đồng chí, ngày 30/5/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí có thể cho biết, đến thời điểm này, Gia Lâm đang chuẩn bị như thế nào cho việc chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp cơ sở?

     Đồng chí Lê Anh Quân: Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, Huyện ủy Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đầy đủ các nội dung và triển khai đến các cấp ủy trực thuộc về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác đảm bảo phục vụ cho Đại hội huyện và cơ sở. Đặc biệt khi được Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội. Cho đến ngày 15/02/2020, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong đại hội, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tại 2 đơn vị là Đảng bộ xã Yên Viên và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm xong trong tháng 02/2020 và đã tiến hành rút kinh nghiệm đại hội điểm để tiếp tục chỉ đạo đại hội 49 chi, đảng bộ cơ sở còn lại. Dự kiến đến ngày 10/4/2020, sẽ tổ chức xong đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.       

     Phóng viên: Nhân tố quyết định Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII có thành công hay không là sự thành công của Đại hội cấp cơ sở. Vậy đồng chí có thể cho biết đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện đến thời điểm này đã được thực hiện như thế nào?

     Đồng chí Lê Anh Quân: Đối với công tác chỉ đạo đại hội cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; là dịp để củng cố, kiện toàn công tác cán bộ tại các địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Huyện ủy đã thành lập 08 tổ công tác chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở thực hiện đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc và kế hoạch đề ra. Xác định thành công của đại hội cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (đơn vị tổ chức điểm của Thành phố).

      Bên cạnh công tác chỉ đạo đại hội cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Đến thời điểm này, Thứ nhất là về Văn kiện cho Đại hội, chúng tôi đã xây dựng dự thảo, xin ý kiến trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các hội nghị cán bộ chủ chốt huyện, cơ sở, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện và xin ý kiến các sở, ban, ngành Thành phố. Đã hoàn thành dự thảo lần 3, gửi các chi, đảng bộ cơ sở nghiên cứu, thảo luận tại đại hội cơ sở và hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI. Nhiệm vụ chính trong trong Báo cáo chính trị lần này là việc đưa Gia Lâm trở thành Quận trong thời gian từ nay đến năm 2025. Để thực hiện được Chúng tôi xác định dự kiến có 2 khâu đột phá: Thứ nhất, là tiếp tục xây dựng hạ tầng khung trên địa bàn; Thứ hai, là xây dựng con người Gia Lâm giữ gìn được bản sắc người Gia Lâm, đồng thời thích ứng với cuộc sống đô thị gắn với việc cải cách hành chính sâu rộng.

     Thứ hai, đối với công tác chuẩn bị nhân sự, chúng tôi bám sát vào các điều kiện, tiêu chuẩn của Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2018 của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy Hà Nội để xác định việc đổi mới, cơ cấu, thành phần trong Ban Chấp hành khóa mới. Đến nay, Gia Lâm đã tiến hành xong việc rà soát cán bộ trong diện quy hoạch, dự kiến về số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ khóa XXII và dự kiến trong tháng 3/2020 sẽ chính thức trình Thành ủy thông qua phương án nhân sự của huyện, làm cơ sở để chúng tôi tiến hành các quy trình theo quy định.

     Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết, Gia Lâm đã chuẩn bị như thế nào để lựa chọn được những người xứng đáng bầu vào BCH nhiệm kỳ mới đảm bảo giảm 5% số lượng cấp ủy viên và yếu tố giới, cơ cấu cán bộ trẻ theo quy định của Trung ương?

    Đồng chí Lê Anh Quân: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 có số lượng là 43 đồng chí, thực hiện chủ trương giảm số lượng cấp ủy khóa mới là 5%, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định số lượng khóa XXII là 41 đồng chí; trong đó xây dựng cơ cấu hợp lý với 3 độ tuổi, có sự kế thừa và đổi mới; có cơ cấu hợp lý giữa các ngành, phòng, ban, đơn vị và cơ sở; thực hiện nghiêm túc yêu cầu về độ tuổi trẻ dưới 40 và tỷ lệ nữ. Bên cạnh đó chúng tôi chú trọng về mặt tiêu chuẩn theo quy định, đặc biệt phải lựa chọn được những đồng chí có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, có tính Đảng, có tính tận tụy phục vụ nhân dân và phù hợp chỉ đạo chung của Trung ương, Thành phố.

    Phóng viên: Chúng ta có những kênh thông tin nào để tìm hiểu, đi đến cùng việc giải quyết những đơn thư, khiếu nại nhằm có những đảng viên trong BCH mới đáp ứng những tiêu chuẩn như đồng chí vừa nói?

    Đồng chí Lê Anh Quân: Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo luôn được huyện quan tâm; thực hiện nghiêm túc việc duy trì tiếp công dân hàng tuần và việc tiếp dân của lãnh đạo huyện; định kỳ 2 tuần/lần, Thường trực Huyện ủy sẽ nghe báo cáo về các vụ việc phức tạp và tình hình chung về đơn thư. Đối với địa phương có những vụ việc phức tạp, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện phải đẩy nhanh việc giải quyết đơn thư, trả lời công dân. Đến nay, cơ bản trên địa bàn huyện Gia Lâm, việc giải quyết đơn thư, tiếp công dân diễn ra một cách nhịp nhàng, chưa có vụ việc phức tạp.

     Phóng viên: Thưa đồng chí! Đâu là những khó khăn nhất trong nhiệm kỳ tới về các mục tiêu kinh tế mà Gia Lâm xác định phải đưa ra những khâu đột phá, những giải pháp để đạt được hiệu quả như đồng chí vừa cho biết?

     Đồng chí Lê Anh Quân: Với định hướng chung của Thành phố và bản thân của huyện, thứ nhất là chúng tôi sẽ phải phát huy những nội lực cố gắng để phát huy các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung của huyện là nhiệm vụ trọng tâm và làm tốt các nhiệm vụ khác trên địa bàn. Thứ hai là một việc hết sức quan trọng, đó là kết nối giao thông giữa các vùng xung quanh của Gia Lâm với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và các quận, huyện Long Biên, Thanh Trì… Có sự liên thông như vậy sẽ tạo ra sự giao lưu kinh tế và thuận lợi cho việc giao thương. Như vậy, dịch vụ, thương mại của huyện mới phát triển và huyện Gia Lâm sẽ nâng cao được việc sử dụng quỹ đất trên địa bàn có giá trị cao hơn./.                                                    

            - Vâng! Xin cảm ơn đồng chí!

Ngọc Minh

 

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới