TIN TỨC SƯ KIỆN

Huyện Gia Lâm tổng vệ sinh, khử khuẩn đợt 3 ngày 16/02/2020
Ngày đăng 15/02/2020 | 12:33

Thực hiện Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp giao ban công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 chiều ngày 14/02/2020, UBND, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 Huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, BQL chợ dân sinh, UBND các xã, thị trấn, thôn, TDP tiếp tục tổ chức thực hiện chiến dịch tổng VSMT, phun thuốc, khử trùng, tiêu độc (đợt 3) trên địa bàn  vào ngày 16/02/2020 - Chủ nhật (thời gian phát động 7h30).

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện phát huy vai trò làm nòng cốt, chỉ đạo cán bộ, hội viên, vận động nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền, tổng VSMT phòng chống dịch tại các xã, thị trấn, thôn, TDP trên địa bàn huyện.

3. Giao Trung tâm Y tế Gia Lâm chủ trì, chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác phun thuốc, khử trùng, tiêu độc trong tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, chợ dân sinh trên địa bàn.

4. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đôn đốc việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các trường học trên địa bàn huyện.

5. Đề nghị các đồng chí Trưởng các Đoàn kiểm tra công tác VSMT phòng chống dịch (theo Kế hoạch phân công ngày 05/02/2020 của Huyện ủy) tiếp tục tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm công tác tổng VMST trên địa bàn huyện.

6. Kết thúc đợt 3, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về UBND Huyện qua phòng Y tế Huyện trước 15h ngày 17/02/2020 để tổng hợp báo cáo chung.

UBND HUYỆN GIA LÂM

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 HUYỆN GIA LÂM

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới