TIN TỨC SƯ KIỆN

24 tỷ cho vay phục vụ xây dựng NTM.
Ngày đăng 26/12/2019 | 17:54

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia lâm đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

    Tính đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Lâm đạt 342,3 tỷ đồng. Trong đó, cho vay xây dựng nông thôn mới tại các xã đạt 24 tỷ đồng, với 667 hộ vay vốn; cho vay trên địa bàn 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và được UBND Huyện phê duyệt; Giải ngân nhiều nhất tại xã Dương Quang và Lệ Chi, mỗi xã đạt trên 2,2 tỷ đồng.

Kiểm tra công tác vay vốn tại điểm giao dịch xã.

    Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong các Chương trình mục tiêu quốc gia như: giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng NTM, Phòng giao dịch NHCSXH Huyện tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn, tập trung nguồn vốn cho các xã xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ tín dụng trực tiếp rà soát lại các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo để đảm bảo nguồn vốn đến với các đối tượng này một cách sớm nhất, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tập huấn về công tác quản lý vốn  nguồn Nông thôn mới.

    Hàng năm, ngân hàng chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách cho 100% các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác. Nhờ đó, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nguồn vốn phát triển SXKD tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư làm kinh tế, nâng cao đời sống ở mỗi địa phương./.

Hoàng Anh

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới