TIN TỨC SƯ KIỆN

Chấm điểm các sản phẩm đăng ký OCOP cấp thành phố
Ngày đăng 08/12/2019 | 21:01

Ngày 08/12, Tổ tư vấn giúp việc hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị Hà Nội đến năm 2020 đã tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố cho các sản phẩm của huyện Gia Lâm.

   

Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP.

Chương trình OCOP là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nhằm phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của người nông dân, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững góp phần thực hiện nội dung thứ 3 của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đó là tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu lợi thế mỗi vùng, mỗi xã giúp người nông dân giải quyết những vấn đề căn cơ trong giải pháp thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

   Các sản phẩm của huyện Gia Lâm tham gia Chương trình OCOP gồm các ngành hàng: Gốm sứ, dược liệu, sữa, rau an toàn, tinh bột nghệ. 

Sản phẩm đăng ký OCOP.

   Các sản phẩm được thẩm định trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP gồm 3 phần. Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng. Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị. Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm.

   Kết quả “chấm điểm” sản phẩm OCOP sẽ là cơ sở để Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội đến năm 2020, chứng nhận, cấp sao cho sản phẩm. Qua đó, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển, đặc biệt là mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm chất lượng của Huyện. 

Hoàng Anh

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới