TIN TỨC SƯ KIỆN

Hội nghị tổng kết năm 2019 cụm thi đua số 7
Ngày đăng 27/11/2019 | 17:10

Ngày 27/11, tại xã Kim Sơn, Cụm thi đua-khen thưởng số VII (gồm các xã Kim Sơn, Lệ Chi, Cổ Bi, Dương Quang, Phú thị, Đặng Xá, Dương Xá) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Chủ tịch UBND xã Kim Sơn Nguyễn Hùng Cường phát biểu tại hội nghị.

 Năm 2019 là năm đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Ngay từ đầu năm UBND các xã thuộc cụm thi đua số VII đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã gắn với chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Huyện giao.

Toàn cảnh hội nghị cụm thi đua số VII

   Với chủ đề năm ‘‘Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hệ thống chính trị năm 2019’’, UBND các xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch về công tác cải các hành chính và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 15 của Thành ủy; quán triệt đầy đủ các nội dung về quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, 10 yêu cầu đối với Cán bộ, công chức. Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao gắn với tiêu chí thành lập phường, hiện tại Cổ Bi đạt 18/19 tiêu chí, Phú Thị đạt 13/19 tiêu chí, Dương Xá, Kim Sơn đạt 12/19 tiêu chí, Dương Quang, Lệ Chi đạt 10/19 tiêu chí, Đặng Xá đạt 9/19 tiêu chí.  Bên cạnh đó Qua rà soát, đánh giá xét giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đã có 111 hộ thoát nghèo, phấn đấu năm 2020 các xã không còn hộ nghèo.

Lãnh đạo các xã thành viên cụm thi đua số 8 chủ trì hội nghị.

   Cùng với nội dung trên ngày 26/11, Cụm thi đua – khen thưởng số VIII tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020./.

Nguyễn Sơn

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới