TIN TỨC SƯ KIỆN

Đảng bộ xã Kim Lan phát hành cuốn sách “ Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kim Lan giai đoạn 1930- 2015”.
Ngày đăng 12/07/2019 | 14:33

Sáng 12/7, Đảng bộ xã Kim Lan tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kim Lan giai đoạn 1930-2015”.

    Kế thừa các tư liệu, chứng cứ lịch sử đã được biên soạn trong cuốn “Lịch sử Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Kim Lan giai đoạn 1930 - 2000” trước đây, Đảng bộ xã Kim Lan đã tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kim Lan giai đoạn 1930 - 2015”.

Các đồng chí lãnh đạo trao sách cho các đại biểu.

    Cuốn sách đã ghi lại một cách chân thực, có hệ thống những nét chính yếu tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của xã Kim Lan, đặc biệt là chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Kim Lan dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 85 năm qua. Ngoài việc nêu lên những thành tựu đạt được, cuốn sách còn chỉ ra những mặt hạn chế, khiếm khuyết, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, góp phần giúp Đảng bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao năng lực, tư duy của đội ngũ cán bộ, phục vụ sự nghiệp xây dựng quê hương Kim Lan này càng giàu đẹp, văn minh.

    Cuốn “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kim Lan giai đoạn 1930 - 2015” được hoàn thành và phát hành là tài liệu chính thống quan trọng của Đảng bộ để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương hôm nay và các thế hệ mai sau./.

Vân Thư

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới