TIN TỨC SƯ KIỆN

Kỳ họp HĐND các xã, thị trấn
Ngày đăng 03/07/2019 | 09:41

Hai ngày 02 và 03/7, đã có 06 xã tổ chức kỳ họp HĐND đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

    Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện đến dự, và phát biểu ý kiến tại các kỳ họp.

    Tại đây, HĐND các xã đã xem xét báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thực hiện các nội dung theo quy định. Tại kỳ họp, HĐND các xã đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp. Thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn tại chỗ đã làm rõ các vấn đề bức xúc trên địa bàn.

    Đã có 15 xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm 2019.

    * 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của HĐND xã Đa Tốn đã đạt được nhiều kết quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính tiếp tục được đổi mới, kỷ cương hành chính được duy trì. Nề nếp ý thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động có chuyển biến tích cực. Đến nay đã có 154 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được niêm yết công khai, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. 6 tháng đầu năm, xã đã tiếp nhận và giải quyết được 167 hồ sơ hành chính và trả kết quả đúng hẹn, đạt 100%. Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng được chấn chỉnh và từng bước đi vào nề nếp; văn hóa xã hội được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Đinh Tất Thắng phát biểu tại kỳ họp HĐND xã Đa Tốn.

     6 tháng cuối năm, xã Đa Tốn tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm đó là: tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tiếp tục triển khai Đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2016 – 2020; tâp trung xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; duy trì và phát triển vùng rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp; nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, duy trì tốt việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hướng về cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đào Lương – Đa Tốn

    * 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách xã Ninh Hiệp 11,8 tỷ đồng đạt 87,5% kế hoạch; công tác quản lý đô thị, ATGT, VSMT được tăng cường. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá xã hội, công tác chính sách được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, kịp thời giải quyết những kiến nghị, phản ánh của công dân. Công tác AN-QP được giữ vững, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đại biểu HĐND xã Ninh Hiệp thông qua Nghị quyết.

     Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã có 08 ý kiến chất vấn và tái chất vấn UBND xã về những vấn đề dân sinh bức xúc xoay quanh công tác quản lý đất công, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, trật tự xây dựng, quản lý sử dụng công trình công cộng, việc thi công cấp nước sạch, công tác duy trì đảm bảo ATGT - Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… Lãnh đạo UBND xã và các bộ phận chuyên môn phụ trách đã giải đáp thỏa đáng những vấn đề được chất vấn và được HĐND xã đánh giá cao./.

Nguyễn Quyết – Đài TT Ninh Hiệp

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới