TIN TỨC SƯ KIỆN

Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Gia Lâm.
Ngày đăng 25/06/2019 | 22:05

Chiều 25/6, đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn kiểm tra của Bộ chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

    Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy; đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan của Huyện.

Phó bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Tiến Việt trinh bày báo báo tại hội nghị.

    Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW  gắn với thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW trong thời gian qua Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tổ chức, xây dựng bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tổ chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương. Đội ngũ cán bộ từ Huyện đến cơ sở không ngừng phát triển và trưởng thành; việc bố trí, sắp xếp cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị phù hợp trình độ chuyên môn; qua đó đã phát huy được năng lực sở trường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có sự chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung đổi mới nội dung phương pháp hoạt động; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội. Hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực, luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Phó bí thư Thường trực thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

    Sau khi nghe báo của, huyện Gia Lâm các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi những nội dung còn chưa rõ; trên cơ sở đó các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy Gia Lâm đã tập trung trả lời và làm rõ các nội dung do đoàn kiểm tra đưa ra.

Bí thư huyện ủy Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị.

    Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của huyện Gia Lâm trong thời gian qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được huyện Gia Lâm cần tập trung phát huy những mô hình, cách làm có hiệu quả; khắc phục những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ khắc phục.

Nguyễn Sơn

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới