TIN TỨC SƯ KIỆN

Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày đăng 14/06/2019 | 15:16

Sáng 14/6, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

    6 tháng đầu năm, hệ thống Tuyên giáo của huyện đã tích cực, chủ động đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng các chương trình công tác. Thông qua đó, góp phần nâng cao sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, phong trào thi đua trong toàn huyện được đảy mạnh, các nhiệm vụ chính trị được thực hiện có hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.

    Các hội nghị quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo được thực hiện đạt kết quả khá toàn diện. các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, thể thao, tuyên truyền; hoạt động năm bắt, định hướng dư luận xã hội được tập trung thực hiện đạt hiệu quả. Công tác xây dựng và phát hành lịch sử Đảng được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Ban Tuyên giáo huyện ủy kịp thời tham mưu Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những vấn đề mới nảy sinh.

Lãnh đạo Đảng ủy cơ sở thảo luận tại hội nghị.

    Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy cơ sở đã thảo luận làm rõ những vướng mắc và phản ánh những dư luận xã hội về công tác giải phóng mặt bằng, công tác phòng chống dịch nới chung, dịch tả lợn châu Phi nói riêng và một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác Tuyên giáo của cơ sở.

    Hội nghị cũng đã thống nhất 08 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2019./.

BTG huyện ủy

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới