TIN TỨC SƯ KIỆN

HĐND thành phố giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017”.
Ngày đăng 07/05/2019 | 11:56

Sáng 07/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội, do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính tại huyện Gia Lâm.

    Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Anh Quân - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các ban ngành đoàn thể, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bí thư huyện ủy Nguyễn Huy Việt phát biểu tại hội nghị.

    Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017” và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính , trong thời gian qua huyện Gia Lâm đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Công tác quản lý, sử dụng biên chế đảm bảo theo đúng quy định, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đảm nhận nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm. Việc thực hiện tinh giảm biên chế được thường xuyên quan tâm nhằm tinh gọn bộ máy, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị. công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Từ năm 2016 đến tháng 8/2018 toàn huyện đã tiến hành kiểm tra 147 cuộc đối với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã ghi nhận những ưu điểm, phát hiện những tồn tại, hạn chế ở mỗi đơn vị, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.

    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời đề nghị huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố về Năm kỷ cương hành chính gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết để cán bộ và nhân dân trên toàn huyện biết để cùng thực hiện. Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao hiệu quả vị trí việc làm, tránh để trường hợp tuyển dụng xong rồi sau khi kiểm tra lại không đúng vị trí, công việc hoặc chuyển công tác khác. Đồng chí Phó chủ tịch HĐND thành phố đề nghị huyện tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; lấy mức độ hoàn thành công việc là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ./.

Hoàng Anh

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới