TIN TỨC SƯ KIỆN

Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Ngày đăng 08/04/2019 | 11:31

Ngày 08/4, Ban thường vụ huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quý I và bàn các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019.

 Bí thư huyện ủy Nguyễn Huy Việt khai mạc hội nghị.

    Chủ chì hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Anh Quân – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Phó bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Tiến Việt trình bày báo cáo tại hội nghị.

    Quý I năm 2019, kinh tế của Huyện được duy trì ổng định và tăng trưởng khá; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do Huyện quản lý tăng 10,54%, cao hơn mức tăng so với cùng kỳ năm trước. HUyện ủy – UBND huyện đã hoàn thiện quy trình, thủ tục và hồ sơ đề nghị công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới; rà soát và đánh giá tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại 20 xã, đến nay có 11 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Các chính sách xã hội, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, giải quyết việc làm, giảm nghèo… được thực hiện tốt. Công tác tuyển trọn, và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 được thực hiện công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc; công tác tổ chức cán bộ được củng cố kiện toàn kịp thời; công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân chủ trì thảo luận.

    Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia lâm thống nhất mục tiêu: chủ động huy động mọi nguồn lực để đầu tư khai thác tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ - du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo bược chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân nhân của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Toàn huyện tiếp tục hoàn thiện và triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 6 xã (Dương quang, Kim Sơn, Lệ chi, Phù Đổng, Trung Mầu, văn Đức); tiếp tục lãnh dạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp; 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, trọng tâm là 6 Chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy, với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá.

    Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã Quyết nghị: thông qua Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Gia Lâm, giai đoạn 2019 - 2020; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. /.

Nguyễn Sơn