TIN TỨC SƯ KIỆN

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2019.
Ngày đăng 27/02/2019 | 14:05

Ngày 27/02, xã Đình Xuyên tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2019.

    Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 của xã Đình Xuyên đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2018, xã Đình Xuyên có trên 90% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 10 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn làng văn hóa. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, đẩy mạnh. Môi trường trên đia bàn xã cơ bản sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, số hộ nghèo còn 9 hộ chiếm 0,3% tổng số hộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Đức trình bày báo cáo tại hội nghị.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, trọng tâm là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ, đặc biệt là vấn đề chung tay xây dựng nông thôn mới...

Đại biểu nhân dân thảo luận tại hội nghị.

      Theo đó, năm 2019 xã Đình Xuyên sẽ đẩy mạnh thực hiện các nội dung: “Xây dựng khu dân cư An toàn – Văn minh- Sạch đẹp” gắn với tiếp tục “Nâng cao chất lượng cuộc vân động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động thực hiện tang văn minh, trọng tâm là nâng cao số ca hỏa tang và quả lý sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã./.

Nguyễn Sơn

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới