TIN TỨC SƯ KIỆN

Hội nghị đại biểu nhân dân xã Đa Tốn.
Ngày đăng 23/02/2019 | 08:26

Chiều 22/02, UBND xã Đa Tốn tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư an toàn-văn minh-sạch đẹp năm 2019.

    Dự hội nghị có lãnh đạo  các ngành có liên quan của Huyện; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTTQ xã và 145 đại biểu đại diện cho 05 thôn trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Kiên trình bày báo cáo tại hội nghị.

      Năm 2018 hoạt động của hệ thống chính trị trong xã Đa Tốn tiếp tục được khẳng định, thực sự là khối đại đoàn kết toàn dân. Năm 2018, có 95% số hộ trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Xã giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 5/5 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; nếp sống văn  minh trong việc cưới, việc tang, công tác tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn và các công tác khác được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.

      Tại hội nghị, đại biểu nhân dân xã đã thảo luận Chương trình hành động năm 2019 về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tham gia giữ gìn trật tự và văn minh đô thị; vệ sinh môi trường trên địa bàn. Hội nghị cũng nhất trí chọn 02 thôn làm điểm về xây dựng khu dân cư "An toàn - văn minh- sạch đẹp", 03 thôn xây dựng điểm "Khu dân cư thân thiện với môi trường" năm 2019./.

Đào Lương