TIN TỨC SƯ KIỆN

Thường trực HĐND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Ngày đăng 08/03/2013 | 00:00

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 22/01/2013 của HĐND huyện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân huyện Gia Lâm về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chiều ngày 06/3/2013, tại trụ sở HĐND – UBND huyện Gia Lâm, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trịnh – Bí thư Huyện ủy. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Trần Văn Tường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND – UBMTTQ huyện; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Trưởng, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; các đồng chí Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND huyện; đ/c Trưởng phòng Tư pháp huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chỉ tịch HĐND huyện
điều hành việc lấy ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Thay mặt TT HĐND huyện, đ/c Nguyễn Tiến Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại Hội nghị đã có 21 lượt ý kiến góp ý trực tiếp và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến đóng góp tập trung vào phần lời nói đầu, các điều liên quan đến vai trò của Đảng, Quốc hội, chính quyền địa phương, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…
Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, nhiều ý kiến cho rằng, Điều 4 dự thảo Hiến pháp là sự tất yếu khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm về sự ổn định về chính trị để đất nước có điều kiện phát triển. Điều 4 được sửa đổi rất phù hợp với tình hình thực tế của nước ta hiện nay.


Đồng chí Nguyễn Xuân Cương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Viên
đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Góp ý về các quy định liên quan đến chính quyền địa phương, các đại biểu cho rằng, quy định về Hội đồng nhân dân còn mờ nhạt. Một số ý kiến khẳng định, Hội đồng nhân dân cần phải được xác định rõ là cơ quan quyền lực ở địa phương, là đại diện cho dân ở địa phương, là một phần thể hiện quyền công dân, nên phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
Về mặt hình thức, nhiều ý kiến cho rằng, văn phong bản dự thảo còn dài dòng, khó hiểu, một số điều chưa toát lên được những nội dung cốt lõi. Trong khi đó, một số nội dung lại dùng câu cụt, khó hiểu như Điều 21 chỉ ghi "Mọi người có quyền sống" hay Khoản 2, Điều 34 "Nhà nước bảo hộ quyền tự do kinh doanh"… Nhiều ý kiến đề nghị nên rà soát toàn bộ về câu chữ, văn phong bản dự thảo để chỉnh sửa cho thật trong sáng, ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, xứng tầm là một "đạo luật gốc".


Đồng chí Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Huy Việt – Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của Thường trực HĐND huyện. Đồng chí cũng khẳng định sự tất yếu phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này đã làm rõ hơn bản chất của chế độ XHCN, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, phục vụ vì lợi ích của nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị, Thường trực HĐND huyện cần tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để báo cáo HĐND – UBND Thành phố theo quy định, đặc biệt là các ý kiến của Thường trực HĐND các xã, thị trấn vì đây là các ý kiến đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương.


Đồng chí Nguyễn Văn Trịnh – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trịnh – Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, trách nhiệm cao của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn Huyện trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng chí khẳng định, dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này có rất nhiều điểm mới tiến bộ, bản chất của Nhà nước ta đã được thể hiện rõ hơn ngay ở lời nói đầu, sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Đồng chí Bí thư cũng chỉ rõ, Hiến pháp là bộ luật gốc nên không thể chi tiết từng nội dung, mà cụ thể đã có các luật và các văn bản dưới luật khác quy định. Vì vậy, khi góp ý không nên cụ thể hóa từng quy định, tránh sự chồng chéo.
Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện cũng đã triển khai Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 22/02/2013 của HĐND huyện về việc tiếp công dân của HĐND huyện năm 2013. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND huyện về thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn giai đoạn 2012-2016"; HĐND huyện sẽ tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở các xã, thị trấn nơi ứng cử.


Đ/c Trần Văn Tường – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương các ý kiến đóng góp tại Hội nghị và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân của các xã, thị trấn. Thường trực HĐND huyện thống nhất tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo HĐND – UBND Thành phố theo quy định. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nhằm thể hiện tính dân chủ, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh đó, phải tích cực tham gia đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2003, thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp, tổ chức tốt hoạt động giám sát, tiếp công dân theo Kế hoạch.
Đào Hằng – Văn phòng HĐND-UBND

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới