TIN TỨC SƯ KIỆN

Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Ngày đăng 07/03/2013 | 00:00

Chiều ngày 04/3/2013, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trịnh – Bí thư Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND – UBMTTQ huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Huyện.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lần này được đánh giá là có nhiều điểm mới, giảm 1 chương và 23 điều nhưng vẫn đảm bảo tính hợp lý, toàn diện, đồng thời thể hiện được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, vững mạnh; tổ chức tinh gọn và hợp lý; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ; xác lập cơ chế bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền theo hướng bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp; xây dựng mô hình chính quyền địa phương có sự phân biệt về tổ chức, thẩm quyền của chính quyền ở các vùng, miền khác nhau; bảo đảm là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có tính dự báo và ổn định lâu dài.
Tại Hội nghị, đã có 19 ý kiến của các đại biểu. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong đó, tập trung chủ yếu vào chương I (Chế độ chính trị), chương II (Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân), chương III (Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường).

Đ/c Nguyễn Văn Trịnh – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trịnh – Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao việc chuẩn bị và tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị và đại biểu. Các ý kiến tâm huyết trên tinh thần xây dựng, thể hiện sự quan tâm của nhân dân Gia Lâm đối với việc sửa đổi Hiến pháp. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã phân tích, chỉ ra những điều hợp lý, những điều cần đề nghị sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục quán triệt và tiếp thu các ý kiến của nhân dân, hội viên, đoàn viên… thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn; tập hợp kĩ các ý kiến khác với dự thảo để nghiên cứu, cảnh giác với những ý kiến thiếu tính xây dựng, không để kẻ xấu, đối tượng thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Đ/c Nguyễn Ngọc Thuần – Phó Chủ tịch UBND huyện
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy
Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần – Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Đồng chí nhấn mạnh: đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong hệ thống chính trị và trong nhân dân; các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đều nhận thức được tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên. Các ý kiến đóng góp nghiêm túc, trách nhiệm và trí tuệ. Do đó, để việc đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp – Cơ quan Thường trực tổng hợp các ý kiến đóng góp một cách đầy đủ, chính xác, trung thực; các đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến bằng nhiều hình thức, như: đóng góp trên Cổng giao tiếp điện tử của huyện, góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến… nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân.
T. Thủy – Văn phòng HĐND-UBND huyện.

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới