TIN TỨC SƯ KIỆN

Tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm tăng 11,2%.
Ngày đăng 31/01/2019 | 10:13

Năm 2018, của Ngân hàng Chính sách Xã hội Gia Lâm hoạt động có hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập các hộ dân, đặc biệt là trong chương trình giảm nghèo của huyện.

    Tổng nguồn vốn đến cuối năm 2018 đạt 288.926 triệu đồng, tăng 11,2% so với cuối năm 2017, gồm: nguồn vốn Trung ương 212.796 triệu đồng, nguốn vốn từ Ngân sách thành phố: 68.502 triệu đồng, nguồn từ Ngân sách huyện: 6.278 triệu đồng, nguồn vốn từ  Mặt trận tổ quốc huyện 1.350 triệu đồng.

      Cán bộ Ngân hàng CHXH huyện tận tình hướng dẫn khách hàng.

    Nguồn vốn tăng trưởng được chủ động thực hiện triển khai sớm, thu nợ, cho vay quay vòng kịp thời. Giữ vững kết quả không có nợ quá hạn.

     Doanh số cho vay trong năm 2018 đạt 118.647 triệu đồng cho 3.882 khách hàng vay vốn.

Nguồn vốn cho vay góp phần phát triển sản xuất.

    Tổng dư nợ đến hết 31/12/2018 đạt 288.914 triệu đồng với 7.673 hộ vay các chương trình tín dụng và đạt 100% kế hoạch. Trong đó: Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia lâm ủy thác cho vay qua 4 hội đoàn thể cấp huyện: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên, chỉ đạo tới trên 40 Hội đoàn thể của 22 xã thị trấn với 268 tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn,

Nhiều hộ đã thoát nghèo từ nguồn vốn được vay.

    Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng đã góp phần giúp cho trên 120 hộ thoát nghèo, tạo công văn việc làm cho trên 2.300 hộ./.

Hoàng Anh

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới