TIN TỨC SƯ KIỆN

Cơ quan UBND huyện tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019.
Ngày đăng 30/01/2019 | 13:06

Sáng 30/01, Cơ quan UBND huyện tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019.

    Đến dự hội nghi có đồng chí Lê Anh Quân – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành và 387 cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên lao động hợp đồng cơ quan UBND huyện

    Năm 2018, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động và bám sát nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị tham mưu HĐND - UBND lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Huyện. Chất lượng công tác tham mưu, phục vụ được nâng lên, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chấp hành tốt các nội quy, quy định của cơ quan đề ra.  Thủ trưởng cơ quan và tổ chức đoàn thể cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể của cơ quan tích cực hưởng ứng các hoạt động do ngành dọc cấp trên phát động.

Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị.

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Anh Quân – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong năm 2018. Bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại cần khắc phục trong năm 2019. Để tạo hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ năm 2019 đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: năm 2019 là năm tiếp tục thực hiện “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” do vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và hướng về cơ sở. Tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch, kiện toàn và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thuần tổng kết hội nghị.

    Nhân dịp này, Cơ quan UBND huyện đã khen thưởng 15 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích trong công tác công đoàn cơ quan UBND huyện năm 2018./.

Các đồng chí lãnh đạo trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nguyễn Sơn

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới