TIN TỨC SƯ KIỆN

Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Bát Tràng nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ngày đăng 27/12/2018 | 08:03

Ngày 26/12, Hội đồng nhân dân xã Bát Tràng Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7.

    Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2018, dự toán thu chi ngân sách xã năm 2018; báo cáo thực hiện công tác giám sát của HĐND, công tác giám sát của MTTQ đối với UBND, HĐND xã, kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp trước và tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7.

Bí thư Đảng ủy  xã Phạm Huy Khôi phát biểu tại kỳ họ p.

    Trong năm 2018, xã Bát Tràng tập trung vào tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm là “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; kinh tế  - văn hóa – xã hội có nhiều thành tích nổi bật: hoạt động quảng bá  thương hiệu làng nghề và xúc tiến thương mại du lịch được quan tâm, trong năm,  toàn xã đón 923 đoàn khách với 15.534 lượt người; tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018 ước đạt 18.119.400.000 đ đạt 135% dự toán huyện giao, công tác quản lý đất đai, môi trường được tập trung triển khai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện có hiệu quả, đến nay cấp được 15 giấy, bằng 300% kế hoạch huyện giao. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết thu tục hành chính, trong năm tiếp nhận và giải quyết 4.711 hồ sơ hành chính, không có hồ sơ bị chậm muộn. 97% gia đình đạt gia đình văn hóa; 9/11 thôn đạt thôn văn hóa.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh HĐND xã bầu.

    Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Bát Tràng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 09 chức danh do HĐND xã bầu./.

Thành Công

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới