TIN TỨC SƯ KIỆN

Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đăng 21/12/2018 | 17:28

Ngày 21/12, HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp kỳ thứ 7.

    Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XX cùng các nội dung theo quy định.

Các đại biểu tại kỳ họp.

    Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Dương Quang có bước phát triển, các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản đạt được tiến độ kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao so với cùng kỳ năm 2017; thu ngân sách xã 11 tháng đầu năm được 10 tỷ 440 triệu 932 nghìn đồng, đạt 100% so với dự toán huyện giao; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39 triệu đồng/năm; số hộ nghèo còn 25 hộ giảm 29 hộ so với năm trước; cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ở lần đầu đạt 120%. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 10.108 hồ sơ hành chính, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 462 hồ sơ được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến; thủ tục hành chính đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức và công dân; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước phát triển, đời sống tinh thần nhân dân được nâng lên, toàn xã có 95,1% hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, có 08/9 thôn  được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững v.v...

    Tại kỳ họp, HĐND xã đã thảo luận các nội dung kỳ họp, làm rõ nguyên nhân một số hạn chế, trong đó có việc chưa hoàn thành việc dồn điền đổi thửa ở thôn Bình Trù và đội 4 Yên Mỹ, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn ở mức cao, thu phí VSMT chưa đạt kế hoạch, việc chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng NTM,v.v….

    Tại kỳ họp này thứ 7, đại biểu HĐND xã Dương Quang đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu./.

                                                            Minh Liễu

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới