TIN TỨC SƯ KIỆN

Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam xã Đình Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Ngày đăng 28/11/2018 | 15:14

Ngày 28/11, UBMTTQ Việt Nam xã Đình Xuyên tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

    Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ xã Đình Xuyên và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “ Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Chủ tịch MTTQ xã Nguyễn Duy Thích phát biểu tại Đại hội.

    Thông qua các hoạt động của MTTQ xã và các tổ chức thành viên xây dựng đã vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế , tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tự nguyện hiến đất, góp công, góp tiền xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng giao thông nông thôn được trên 5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động và hiến trên 160 m2 đất thổ cư để mở đường. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao. Đến nay, toàn xã có trên 91%  gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; tổ dân phố Hòa Bình đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa 8 năm liên tục, 9/11 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “ Thôn – tổ dân phố văn hóa”.

Toàn cảnh Đại hội.

    Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; phấn đấu hàng năm 100% thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa, thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa./.

Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỷ 2019 – 2024.

Nguyễn Sơn

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới